יום ראשון, 12 באוגוסט 2018

Bomba Estereo - Soy Yo

Bomba Estéreo - Soy Yo
זאת אני - בומבה אסטראו

La canción "Zot ani", Soy Yo
Fue lanzada por Bomba Estéreo
en el año 2016

Sigame en el Blog o en Youtube


"השיר זאת אני, "סוי יו
בוצע על ידי בומבה אסטראו
בשנת 2016

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב


La Traducción leída en Hebreo קריאת התרגום בעברית


Me caí, me paré,
נפלתי, עמדתי,
Nafalti, amadti,
caminé, me subí
צעדתי, עליתי
Tsaadti, aliti
Me fui contra la corriente
הלכתי כנגד הזרם
Alajti que negued a zerem
y también me perdí
וגם חשתי אבודה
ve gam jashti avuda
Fracasé, me encontré,
נכשלתי, מצאתי את עצמי
Nijshalti, matsati et atsmi
lo viví y aprendí.
.חייתי את זה ולמדתי
Jaiti wt ze ve lamadti.
Cuando te pegas fuerte
כאשר תהלום בעצמך חזק
Kaasher taalom be atsmeja jazak
más profundo es el beat si.
.עמוק יותר נמצא הביט, כן
Amok ioter nimtsa a beat, quen.

Sigo bailando
אני ממשיכה לרקוד
Ani mamshija lirkod
y escribiendo mis letras.
.ולכתוב את מילות שִירַי
U lijtov et milot shirai.
Sigo cantando
אני ממשיכה לשיר
Ani mamshija la shir
con las puertas abiertas
עם הדלתות פתוחות
im a dlatot ptujot
Atravesando todas estas tierras
חוצה את כל האדמות הללו
Jotsa et kol aadamot alalu
Y no hay que viajar tanto
ואין צורך לנסוע כל כך הרבה
Ve ein tsorej linsoa kol kaj arbe
pa' encontrar la respuesta
כדי למצוא את התשובה
Quedei limtso et a t-shuva

Coro:
Pizmon: פזמון
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
no te preocupes si no te aprueban
אל תחשוש אם לא מקבלים אותך
Al tajshosh im lo mekablim otja
Cuando te critiquen, tú solo di
כאשר יבקרו אותך, רק תאמר
Kaasher ivakru otja, rak tomar
Soy yo
זה אני
Ze ani
Soy yo
זה אני
Ze ani
Soy yo (soy, soy, soy, soy,
זה אני (הינני, הינני, הינני, הינני,
Ze ani (ineni, ineni, ineni, ineni,
soy, soy, soy)
(הינני, הינני, הינני
ineni, ineni, ineni)
Soy yo (yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo)
זה אני (אני, אני, אני, אני , אני, אני, אני)
Ze ani (ani,ani,ani,ani,ani,ani,ani)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sigo caminando y sigo riendo
אני ממשיכה ללכת ולצחוק
Ani mamshija lalejet ve litsjok
Hago lo que quiero
אני עושה מה שאני רוצה
Ani osa ma she ani rotsa
y muero en el intento.
.ואני מתה תוך כדי הניסיון
ve ani meta toj quedei a nisaion.
A nadie le importa
לאף אחד לא אכפת
Le af ejad lo ejpat
lo que estoy haciendo,
,מה אני עושה
ma ani osa,
Lo único que importa
הדבר היחיד שמשנה
A davar a iajid she meshane
es lo que está por dentro.
.הוא מה שקורה בפנים
u ma she kore bifnim.

A mí me gusta estar en la arena
אני אוהבת להיות על החול
Ani oevet lei-iot al a jol
Bañarme en el mar sin razón,
,להתרחץ בים ללא סיבה
Le itrajets ba yam lelo siba,
sin problema
ללא בעיה
lelo be-aia
Estar sentada sin hacer nada
להיות ישובה בלי לעשות דבר
Lei-iot ieshuva bli laasot davar
Mirando de lejos y estar relajada
להביט מרחוק ולהיות נינוחה
Le abit merajok ve lei-iot ninoja

Coro
Pizmon פזמון

##############################
Soy así, soy así, soy así (Relaja)
(אני כזאת, אני כזאת, אני כזאת (תרפה
Ani kazot, ani kazot, ani kazot (tarpe)
Y tú ni me conoces a mí (Bien relaja)
(ואתה אפילו לא מכיר אותי (תרפה בצורה טובה
Ve ata afilu lo makir oti (Tarpe be tsura tova)
##############################x2
You know what I mean? x2
?אתה יודע למה אני מתכוונת
Ata iode-a lema ani mitkavenet?

Relaja, Bien relaja
תרפה, תרפה בצורה טובה
Tarpe, tarpe betsura tova

Sí, papá
כן, מותק
Quen, Motek

Coro
פזמון
Pizmon

En la cama
במיטה
Bamita
Relajáda
נינוחה
Ninoja
Con mi encanto
עם העונג שלי
im a oneg sheli
Con pijama, soy yo
עם פיג'מה, זאת אני
im pijama, zot ani

Asi soy yo x2
אני כזאת
Ani kazot

La canción השיר