יום חמישי, 13 בספטמבר 2018

Camila Gallardo - Abrázame

Camila Gallardo - Abrázame
קמילה גז'ארדו - חבק אותי

La cancion "Jabek Oti", Abrázame
Fue lanzada por Camila Gallardo
en el año 2017

Sigame en el Blog o en Youtube


"השיר חבק אותי, "אברסמה
בוצע על ידי קמילה גז'ארדו
בשנת 2017

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב

La Traducción y la letra leída en Hebreo y Español
 קריאת התרגום ומילות השיר בעברית וספרדיתLa Traducción leída en Hebreo קריאת התרגום בעברית


Yo soy igual a ti
אני בדיוק כמוך
Ani bidiuk kamoja
Yo no te tengo miedo
אני לא מפחדת ממך
Ani lo mefajedet mimja
No es lo que yo elegí
זה לא מה שבחרתי
Ze lo ma she bajarti
Pero es todo lo que tengo
אך זה כל מה שיש לי
Aj ze kol ma she iesh li

Coro 1:
 Pizmon :פזמון 1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Sin máscaras
ללא מסכות
Lelo macejot
Yo voy desnuda
אני הולכת חשופה
Ani olejet jasufa
Me sobran las dudas
לא חסרות לי ספקות
Lo jacerot li sfekot
Pero estoy segura de mi
אך אני סגורה על עצמי
Aj ani sgura al atsmi
¿Por qué me das guerra?
?מדוע אתה תוקף אותי
Madua ata toquef oti?
¿Por qué me echas tierra?
?מדוע אתה מטשטש לי דברים
Madua ata metashtesh li dvarim?
Si nadie se salva del fin
אם אף אחד לא ניצל מהקץ
im af ejad lo nitsal me a quets
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

¡Abrázame!
!חבק אותי
Jabek oti!
Que mi abrazo es un arma sin filo
כי החיבוק שלי הוא נשק ללא חוד
Ki a jibuk sheli u neshek lelo jod
Y mi amor te hará bien
ואהבתי תעשה לך טוב
Ve aavati taace leja tov
¡Abrázame!
!חבק אותי
Jabek oti!
Que estar cerca de mis enemigos
כי השהייה בקרבת אויבי
Ki a she-iya bekirvat oivai
Me hará fuerte a la vez
בבת אחת תעשה אותי חזקה
Be vat ajat taace oti jazaka

Déjame solo hacer
תניח לי רק לעשות
Tani-aj li rak la asot
Mi propia acuarela
את הציור האישי שלי בצבעי מים
Et a tsiyur a ishi sheli be tsivei maim
Ser libre para pintar
להיות חופשיה כדי לצבוע
Lei-iot jofshiya quedei li tsboa
Lo que yo quiera
מה שארצה
Ma she ertse

Si en el mundo hay lugar suficiente
אם בעולם יש מספק מקום
im ba olam iesh maspik makom
para tanta gente
לכל כך הרבה אנשים
Le jol kaj arbe anashim
dime tu, tu, tu
תאמר לי אתה, אתה, אתה
Tomar li ata, ata, ata
¿Por que me das guerra?
?מדוע אתה נלחם בי
 Madua ata niljam bi?
¿Por qué me echas tierra?
?מדוע אתה מטשטש לי דברים
Madua ata metashtesh li dvarim?
Si nadie se salva del fin
אם אף אחד לא ניצל מהקץ
im af ejad lo nitsal me aquts

Coro2:
Pizmon  :פזמון 2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
¡Abrázame!
!חבק אותי
Jabek oti!
Que mi abrazo es un arma sin filo
כי החיבוק שלי הוא נשק ללא חוד
Ki a jibuk sheli u neshek lelo jod
Y mi amor te hará bien
ואהבתי תעשה לך טוב
Ve aavati taace leja tov
¡Abrázame!
!חבק אותי
Jabek oti!
Que estar cerca de tus enemigos
כי שהייה בקרבת אויבייך
Ki she-iya bekirvat oiveija
Te hará fuerte a la vez
תעשה אותך חזק בבת אחת
taace otja jazak bevat ajat
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Coro 1
פזמון 1
Pizmon 1

Coro 2 x2
פזמון 2
Pizmon 2

Yo soy igual a ti
אני דומה לך
Ani doma leja
Yo no te tengo miedo
אני לא מפחדת ממך
Ani lo mefajedet mimja

 

 La canción השיר