יום שני, 15 ביולי 2013

Eros Ramazzotti - Ahora Tu

Eros Ramazzotti - Ahora Tu
עכשיו תורך - ארוס רמזוטי

 La canción "Ajshav Torej", Ahora Tu
fue lanzada por Eros Ramazzotti en el año 1986
Se trata de una canción con crítica sobre el tema
"enfrentamiento con las dificultades de los jóvenes"
,y de la necesidad de enfrentar las cosas como grupo
!Por que ahora nos toca a nosotros

Sigame en el Blog o en Facebook

 השיר עכשיו תורך, "אָהוֹרֵה טוּׂ"
בוצע על ידי ארוס רמזוטי בשנת 1986
מדובר בשיר ביקורתי אשר מדבר על
"התמודדות עם הקשיים של הצעירים"
ועל הצורך להתמודד עם הדברים כקבוצה,
כי עכשיו הגיע תורנו!

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק


Soy de donde la ciudad termina
אני מהיכן שמסתיימת לה העיר
Ani mehehijan she-mistayemet la ahir 
De un barrio sencillo y popular
משכונה פשוטה ונחשבת
Mishjuna pshuta ve popularit
Donde aún es limpio el aire
היכן שהאוויר עדיין נקי
hehijan she-ahavir adahin naki
Y los sueños más reales
והחלומות הכי ממשיים
Ve a-jalomot aji mamashihim
Que plantarle cara a la verdad
בשביל מה להתמודד מול המציאות
Bishvil ma lehitmoded mul a-metsiyut

Cuanta gente joven cada día
כמה אנשים צעירים כל יום
Kama anashim ts-hirim kol yom
.Quiere conseguir un poco más
רוצים להשיג עוד קצת.
.Rotsim lehasig od ktsat
,Con los puños apretados
עם האגרופים קמוצים,
,im a-egrofim kmutsim
En la suerte confiados
מסתמכים על המזל
Mistamjim al a-mazal
.Y sólo algunos lo conseguirán
ורק חלק ישיגו זאת.
.Ve rak jelek yasigu zot

Yo tengo claro que en esta vida
ברור לי כי בחיים אלו
Barur li ki bejahim elu
Nadie te da nada de más
אף אחד לא נותן לך דבר מיותר
Af ejad lo noten leja davar meyutar
Que cuando encuentres una salida
וכשתמצא מוצא
U kshe timtsa motsa
.Marcha adelante no mires nunca atrás
צעד קדימה ואף פעם אל תביט לאחור.
.Ts-had kadima ve af paham al tabit lehajor

Junto a mi, ahora tú
יחד איתי, עכשיו תורך
Yajad iti, ajshav torej
A dar sentido a mi vivir
לתת חשיבות לעצם חיי
Ten jashivut lehetsem jayahi
.A darme todos tus momentos
להעניק לי את כל רגעיך.
.Lehahanik li et kol reguahehij

,Para mí
 למעני,
,Lemahani
Ahora tú
עכשיו תורך
Ajshav torej
Pero sin olvidar
אך בלי לשכוח
Aj bli lishkoj
Que existe la amistad
שקיימת הידידות
She kayemet ha-iedidut
Que sigo estando allá
שבה אני ממשיך להיות
Sheba ani mamshij lehiyot

Y aquél que intenta luchar a solas
וזה שמנסה להתמודד כיחיד
Ve ze she-menace lehitmoded que-yajid
.Con voluntad y poca edad
עם רצון וצעירות.
.im rotson u tsehirut
!Cuántos errores, cuántos problemas
כמה טעויות, כמה בעיות!
!Kama tahuyot, kama behayot
.Marcha adelante y nunca podrá llegar
הוא צועד קדימה ולעולם לא יוכל להגיע.
.U tsohed kadima u le-olam lo yujal le-haguiha

Junto a mí, ahora tú
יחד איתי, עכשיו תורך
Yajad iti, ajshav torej
Eres el centro en mi pensar
הנך מרכז ההתמקדות במחשבתי
inej merkaz ahitmakdut be-majshavotahi
El aire sin el que no puedo respirar
האוויר שבלעדיו אני לא יכול לנשום
Ahavir she bilhadahiv ani lo iajol linshom

Ahora tú
עכשיו תורך
Ajshav torej
Eres mi voluntad
את היא הבחירה שלי
At y abjira sheli
Mi amor a flor de piel
האהבתי הברורה
Ahavati a-brura
Mi lucha sin cuartel
המאבק שלי בלא שבויים
A-mahavak sheli belo shvuhim

Ya sabes como soy
ואת כבר יודעת בדיוק כמוני
Ve at kvar yodahat bidiyuk kamoni
El hombre que hay en mí
את האדם שאני
Et ehadam she-ani

Soy de donde la ciudad termina
אני מהיכן שהעיר מסתיימת
Ani mehehijan she-ahir mistayemet
Donde casi nadie volverá
מהיכן שכמעט אף אחד לא יחזור
Mehehijan she-kimhat af ejad lo iajzor
Donde el viento está parado
מהיכן שהרוח עצורה
Mehehijan she-a-ruj atsura
Como un tren en el pasado
כמו רכבת מן העבר
Quemo raquevt min ehavar
Oye como estoy cantando
תשמעי איך אני שר
Tishmehi ehij ani shar
Oye como estoy soñando
תשמעי איך אני חולם
Tishmehi ehij ani jolem
Hoy que estás aquí
היום שכאת כאן
Ayom kshe at kan

.Ahora tú
עכשיו תורך.
.Ajshav torej