יום שני, 9 בדצמבר 2013

Marcela Morelo y Daniela Mercury - Ponernos De Acuerdo

Marcela Morelo y Daniela Mercury - Ponernos De Acuerdo
להגיע הסכמה - דניאלה מרקורי ומרסלה מורלו


,Es casi imposible echarte al olvido
זה כמעט בלתי אפשרי לשכוח אותך,
Es por un motivo, púes, te necesito
זה בגלל סיבה, כי, אני צריכה אותך
El día que pueda tomar mas coraje
היום בו אוכל לאזור יותר אומץ
Te llamo a tu casa para conversarte
אתקשר לביתך כדי שנשוחח

:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,Dame alguna razón
תן לי סיבה,
,Yo te daré la mía
אני אביא לך את שלי,
Para ponernos de acuerdo y empezar
כדי שנגיע להסכמה ולהתחיל
Una nueva vida
חיים חדשים
Dame alguna ilusión
הענק לי אשליה
Yo te daré mis sueños
אני אעניק לך את חלומותיי
Para ponernos de acuerdo y disfrutar
כדי שנגיע להסכמה וליהנות
De los buenos tiempos
מהזמנים הטובים
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

En todo momento, te encuentro en mis cosas
בכל זמן, אני מוצאת אותך בין הדברים שלי
En todos los ríos, en todas las rosas
בכל הנהרות, בכל הוורדים
,Tal vez por vergüenza, o el paso del tiempo
כנראה מביישנות, או מחלוף הזמן,
Ninguno se atreve a hablar sin rodeo
אף אחד לא מעז לדבר באופן ישיר 

Coro
פזמון

,Quisiera alcanzar lo que soñé
הייתי רוצה להגיע למה שחלמתי,
Tu sombra y mi sombra otra vez andando juntos
צלך וצלי שוב הולכים יחד
...Por el mundo
בעולם...

,Quisiera alcanzar lo que soñé
הייתי רוצה להשיג את מה שחלמתי
Tu sombra y mi sombra otra vez juntos
צלך וצלי שוב יחד

Coro
פזמון

Para ponernos de acuerdo
כדי שנגיע לסכמה

Coro
פזמון

###################################################
La música de esta aproxima canción fue tomada de esta canción
הלחן של השיר בא נלקח משיר זה
מעיין שקד - שיר אהבה ישן