יום חמישי, 27 בפברואר 2014

Carlos Santana - Primavera

Carlos Santana - Primavera
אביב - קרלוס סנטנה:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Como la semilla
בדומה לזרע
Lleva nueva vida
נושא חיים חדשים
Hay en esta primavera, una nueva Era
יש באביב זה, תקופה חדשה
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lluvia de sol
שטף שמש
Como Una Bendicion
בדומה לברכה
La vida renace con su luz
תחיית החיים עם אורו 
La primavera ya llego
האביב כבר הגיע

Todo es así
הכל כך
Regreso a la raiz
חזרה לשורש
Tiempo de inquieta juventud
זמן של צעירות חסרת מנוח
primavera ya llego
אביב כבר הגיע

:Coro 1
פזמון 1:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La tierra negra se vuelve verde
האדמה השחורה הופכת לירוקה
Y las montanas y el desierto
וההרים והמדבר
Un bello jardín
לגינה יפה
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

coro x2
פזמון

En el aire de este nuevo universo
באוויר שעולם חדש זה
Hoy se respira libertad
היום נושמים חופש 
primavera ya llego
אביב כבר הגיע

coro 1
פזמון 1

coro x2
פזמון

coro 1
פזמון 1

coro x2
פזמון