יום ראשון, 12 באוקטובר 2014

Croma Latina - En el aire

Croma Latina - En el aire
באוויר - כרומה לאטינהaire
אוויר
te respiro solo a ti 
אני נושם רק אותך
aire
אוויר
aire
אוויר
ganas de tenerte aquí
חשק שתהיה איתי פה 
es el aire
זה האוויר

aire
אוויר
(qué qué)
(מה מה)
te respiro solo a ti
אני נושם רק אותך
aire
אוויר
aire
אוויר
(qué qué)
(מה מה)

aire
אוויר
ganas de tenerte aquí
חשק שתהיי איתי פה 
es el aire
זה האוויר

Está en el aire cuando camino
זה נמצא באוויר כשאני הולך
está en el aire que yo respiro
זה נמצא באוויר שאני נושם

está en mi letra y en mi poesía
זה נמצא בכתב שלי ובשירה שלי
está en mi ritmo y mi melodía
זה נמצא בקצב שלי ובמנגינה שלי

Está en el aire cuando camino
זה נמצא באוויר כשאני הולך
está en el aire que yo respiro
זה נמצא באוויר שאני נושם

y es que tu amor camina a mi lado
וזה שאהבתך צועדת לצידי
dondequiera está conmigo
היכן שארצה היא תהיה עימי

aire, el aire
אוויר, האוויר

es domingo y no sé, no sé dónde andarás
זהו יום ראשון ואיני יודעת , איני ידועת היכן אתה מסתובב
sabes mi teléfono o tal vez me llamarás
אתה יודע את הטלפון שלי או יכול להיות שתתקשר אלי

te deseo tanto, no lo puedo evitar
אני חושקת בך כל כך, אני לא יכול לה למנוע זאת
porque siento la obsesión
כי אני חשה את האובססיה
me cuesta respirar
אני מתקשה לנשום

aire
אוויר
te respiro siempre
אני נושמת אותך תמיד
el aire
האוויר
estás flotando en mí
אתה צף בתוכי

ganas, ganas de tenerte aquí
חשק, חשק שתהיה פה איתי 
una fiebre que me abraza
זה הוא חום שמחבק אותי
yo me siento como presa
אני מרגישה כמו אסירה
solo espero que me llamas de repente
רק מחכה שתטלפן לפתע
me comportaré como lo que soy
אתנהג כמו מה שאני
con la mente clara
עם הנשמה נקייה
y el cuerpo puro y paciente
והגוף טהור וסבלני
es que el aire que hay aquí pregunta siempre por ti
זה שאוויר שיש פה שואל תמיד עליך

aire
אוויר
que casi parte el aire
שכמעט חותך את האוויר
el aire
האוויר
estás flotando en mí
אתה צף בתוכי

ganas, maldito deseo que a intervalos se aparece
חשק, ערורה המשאלה שלפעמים מופיעה
de repente crece y crece
שלפתע גדלה וגדלה
yo no se lo que tú haces escondido
אני לא יודעת למה אתה מתחבא
mientras yo pensando en ti
בינתיים אני חושבת עליך

soy un ser de carne y hueso
אני ייצור מבשר ודם
y por eso necesito verte aquí
ולכן אני זקוקה לראות אותך כאן

aire
אוויר
te respiro solo a ti
אני נושמת רק אותך 
el aire
האוויר

estás flotando en mí
אתה צף בתוכי
ganas, ganas de tenerte aquí
חשק, חשק שתהיה פה איתי
una fiebre que aparece de repente y crece y crece
חום שמופיע לפתע וגדל וגדל
aire
אוויר
el aire
האוויר

ganas, de ti
חשק, כלפיך

aire
אוויר
(aire)
(אוויר)
te respiro solo a ti
אני נושם רק אותך

(aire)
(אוויר)
dondequiera que camino en cada cara
באשר אני הולכת בכל פרצוף
tu rostro miro
את פני דמותך אני רואה
(aire)
(אוויר)

ganas de tenerte aqui
חשק שתהיי פה איתי 
ganas de tenerte, de escucharte, de mirarte
חשק שתהיה איתי, להקשיב לך, להסתכל עליך
(aire)
(אוויר)
(te respiro solo a ti)
(אני נושם רק אותך )
escucha bien porque si me alimenta tu amor respiramos el mismo aire
תקשיב טוב כי אם אהבתך מזינה אותי אנו נושמים את אותו אוויר
(aire)
(אוויר)
(ganas de tenerte aquí)
( חשק, חשק שתהיה פה איתי)
(es el aire)
(זה האוויר)
ganas de que estés conmigo para amarte
חשק שתהיה איתי בשביל לאהוב אותך

qué qué … croma latina
מה מה...כורמה לאטינה


aire
אוויר
el aire
האוויר

en el aire
באוויר
cuando camino
כשאני הולך
esta en el aire que yo respiro
זה נמצא באוויר שאני נושם
y es que tu amor camina a mi lado
וזה שאהבה שלך צועדת לצידי
dondequiera está conmigo
היכן שארצה היא תהיה עימי

esta en el aire cuando camino
זה נמצא באוויר כשאני צועד
esta en el aire que yo respiro
זה נמצא באוויר שאני נושם
es la sazón que tiene mi salsa
זה בתיבול שיש ברוטב שלי
es el tomate, el orégano, el comino
זאת העגבניה, האורגנו ,הכמון

está en el aire cuando camino
זה נמצא באוויר שאני צועד
está en el aire que yo respiro
זה נמצא באוויר שאני נושם
está en mi letra y en mi poesía
זה נמצא בכתב שלי ובשירה שלי
está en mi ritmo y mi melodía
זה נמצא בקצב שלי ובמנגינה שלי

está en el aire cuando camino
זה נמצא באוויר כשאני צועד
está en el aire que yo respiro
זה נמצא באוויר שאני נושם

en cada cosa que hay en mi hogar
בכל דבר שיש בביתי
hasta en la salsa que quiero cantar
אף בסלסה אני רוצה לשיר
yo no sé lo que tú haces escondido
אני לא יודעת למה אתה מתחבא
mientras yo pensando en ti
בנתיים  אני חושבת עליך
soy un ser de carne y hueso 
אני ייצור בשר ודם
y por eso necesito verte aquí
ולכן אני זקוקה לראות אותך כאן

aire
אוויר
ganas de tenerte aquí
חשק שתהיה איתי פה
el aire
האוויר