יום שלישי, 14 באוקטובר 2014

Mercedes Sosa - Oración Al Sol

Mercedes Sosa - Oración Al Sol
תפילה לשמש - מרסדס סוסה


Sol, antiguo sol, padre inmortal
שמש, שמש עתיקה, אבא אלמותי
.Dador de vida y de salud
מעניק חיים ובריאות.
Desde el templo de piedra de la América mía
ממקדש האבן של האמריקה שלי
.Hoy como ayer escucha atento mi oración
היום כמו אתמול שמע בקשב את תפילתי.

:Coro
פזמון:
*********************************************************
Danos el maíz que alimenta, el agua que es vida
תן לנו את התירס שמזין, את המים שהם חיים
.Y la lana que abriga del frío
ואת הצמר שמחמם מהקור.
Danos la paz, la justicia, el respeto a este pueblo
תן לנו את השלום, הצדק, הכבוד לעם זה
.Sufrido que es tuyo y es mío
שסובל שהוא שלך והוא שלי.

Sol, mi padre sol, calienta el aire
שמש, אבי השמש, חמם את האוויר
.Con tu llama secular
באמצעות הלהבה העתיקה שלך.
*********************************************************

Que tu fuerza nos llegue, corazones adentro
שהכוח שלך יגיע אלינו, לבנו פנימה
.Y tu vigor sostenga mi debilidad
והכוח שלך יחזיק את חולשתי.

Danos valor para pelear
תעניק לנו את האומץ כדי להילחם
.Por lo que es nuestro y nos quieren sacar
למען מה ששלנו ורוצים לגזול מאיתנו.
Ayúdanos a derrotar
תעזור לנו  להביס
.A los que quieren hacernos el mal
את אלו שרוצים לעשות לנו את הרע.

,Que no se apaguen las velas
שלא יכבו הנרות,
.Que ardan marcando los siglos del Inca y su fe
שיסמנו בצריבה את מאות השנים של האינקה ואמונתם.
,Vendrá el ganado, estira las siembras
יבוא הבקר, הארך את הזריעות,
.Desata tus fuentes de leche y de miel
פתח את המזרקות שלך של חלב ודבש.

Vuelva a brillar en su esplendor
תחזור לבהוק בפאר
.Tawantinsuyo, la tierra del sol
טאוואנטיסויו, אדמת השמש.
Bajo tu luz crezcan en paz
תחת אורך יגדלו בשלווה
.Pueblos andinos y pueblos del mar
עמי האנדים ועמי הים.

Danos valor para pelear
תעניק לנו אומץ כדי להילחם
.Por lo que es nuestro y nos quieren sacar
למען מה ששלנו ורוצים לגזול מאיתנו.

Coro
פזמון

Ayúdanos a derrotar
תעזור לנו להביס
.A los que quieren hacernos el mal
את אלו שרוצים לעשות לנו את הרע.