יום שלישי, 14 באוקטובר 2014

Mercedes Sosa - Oración Al Sol

Mercedes Sosa - Oración Al Sol
תפילה לשמש - מרסדס סוסה

,"La canción "Tfila la Shemesh
Oración Al Sol
Fue lanzada por Mercedes Sosa
en el año 1972

Sigame en el Blog o en Youtube

Facebook

השיר תפילה לשמש
"אוקסיון על סול"
בוצע על ידי מרסדס סוסה
בשנת 1972

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב

פייסבוקSol, antiguo sol, padre inmortal
שמש, שמש עתיקה, אב אלמותי
Shemesh, Shemesh atika, av almavti
.Dador de vida y de salud
מעניק חיים ובריאות.
.Maanik jaim u bri-ut
Desde el templo de piedra de la América mía
ממקדש האבן של האמריקה שלי
Mi mikdash a even she a America sheli
.Hoy como ayer escucha atento mi oración
היום כמו אתמול מקשיב בקשב את תפילתי.
.Ayom kmo etmol makshiv bequeshev et tfilti

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Danos el maíz que alimenta, el agua que es vida
תן לנו את התירס שמזין, את המים שהם חיים
Ten lanu et a tiras she mezin, et a maim she em jaim
.Y la lana que abriga del frío
ואת הצמר שמחמם מהקור.
.Ve et a tsemer she mejamem me a kor
Danos la paz, la justicia, el respeto a este pueblo
תן לנו את השלום, הצדק, הכבוד לעם זה
Ten lanu et a shalom, a tsedek, a kavod le am ze
.Sufrido que es tuyo y es mío
שסובל שהוא שלך והוא שלי.
.She sovel she u shelja ve u sheli

Sol, mi padre sol, calienta el aire
שמש, אבי השמש, חמם את האוויר
Shemesh, avi a shemesh, jamem et a avir
.Con tu llama secular
באמצעות הלהבה העתיקה שלך.
.Be emtsaut a le-ava aatika shelja
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Que tu fuerza nos llegue, corazones adentro
שהכוח שלך יגיע אלינו, לבנו פנימה
She a koj shelja igui-a eleinu, libenu pnima
.Y tu vigor sostenga mi debilidad
והכוח שלך יחזיק את חולשתי.
.Ve a koj shelja ijzik et julshotai

Danos valor para pelear
תעניק לנו את האומץ כדי להילחם
.Por lo que es nuestro y nos quieren sacar
למען מה ששלנו ורוצים לגזול מאיתנו.
Ayúdanos a derrotar
תעזור לנו להביס
Taazor lanu le avis
.A los que quieren hacernos el mal
את אלו שרוצים לעשות לנו את הרע.
.Et elu she rotsim la asot lanu et a ra

,Que no se apaguen las velas
שלא יכבו הנרות,
,She lo ijbu a nerot
.Que ardan marcando los siglos del Inca y su fe
שיסמנו בצריבה את מאות השנים של האינקה ואמונם.
.She isamnu be tsriva et meot a shanim shel a inca ve emunam
,Vendrá el ganado, estira las siembras
יבוא העדר, הארך את הזריעות,
,ivo a eder, aarej et azri-ot
.Desata tus fuentes de leche y de miel
פתח את המזרקות שלך של חלב ודבש.
.Ptaj et a mizrkot shelja shel jalav u davash

Vuelva a brillar en su esplendor
תחזור לבהוק בפאר
Tajzor liv-ok bifeer
.Tawantinsuyo, la tierra del sol
טאוואנטיסויו, אדמת השמש.
.Tawantinsuyo, admat a shemesh
Bajo tu luz crezcan en paz
תחת אורך יגדלו בשלווה
Tajat orja igdelu beshalva
.Pueblos andinos y pueblos del mar
עמי האנדים ועמי הים.
.Amei aandim ve amei a yam

Danos valor para pelear
תעניק לנו אומץ כדי להילחם
Taanik lanu et a omets quedei le ilajem
.Por lo que es nuestro y nos quieren sacar
למען מה ששלנו ורוצים לגזול מאיתנו.
.Lemaan ma she shelanu ve rotsim ligzol me itanu

Coro
פזמון Pizmon

Ayúdanos a derrotar
תעזור לנו להביס
Taazor lanu le avis
.A los que quieren hacernos el mal
את אלו שרוצים לעשות לנו את הרע.


.Et elu she rotsim la asot lanu et a ra

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה