יום רביעי, 8 באוקטובר 2014

Spanish Harlem Orchestra - La Musica Es Mi Vida

Spanish Harlem Orchestra - La Música Es Mi Vida
המוזיקה היא חיי - ספניש ארלאם אורקסטה

La canción "Ha muzica i jaiai", La Música Es Mi Vida
fue lanzada por el grupo Spanish Harlem Orchestra en el año 2002
La música da al humano cultura,paz y idioma
.sin distinguir por origine
!Cuando no hay música, se siente que falta algo en la vida

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר המוזיקה היא חיי, "לָה מוּסִיקַה אֶס מִי וִידָה"
בוצעה על ידי הלהקה ספניש ארלאם אורקסטה בשנת 2002
המוזיקה מעניקה לבן האנוש תרבות, שלווה ושפה
בלא הבדל כתוצאה ממקורו.
כאשר אין מוזיקה , מרגישים שחסר משהו בחיים!

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק
.La música es mi vida, mi compañera y mi amiga
המוזיקה היא חיי,  שותפתי וחברתי.
.Con ella me he desvelado para invertir el mundo
אייתה אני התפתחתי כדי להתמסר לעולם.
.Mi voz es la mensajera de la música latina
קולי הוא השליח של המוזיקה הלטינית.
   
Gracias te doy Santa Cecilia
אני מודה לך ססיליה הקדושה
Por haberme dado el don
על שנתת לי את דון
Como músico y cantante
כמוזיקאי וזמר
De la música latina
של המוזיקה הלטינית
     
Por eso te digo yo
לכן אני אומר לך
Pa’que lo tengas presente
כדי שתדע
Para cantar Guaguanco
בשביל לשיר גואגנקו
Hace falta un buen ambiente
יש צורך באווירה טובה

?Que va¿
?מה נסגר
!eso es así¡
זה כך!


Coro: GRACIAS A LO QUE DIOS ME DIO, YO VIVO CANTANDO
מקהלה: תודות למה שנתן לי אלוהים, אני חיי בשירה

Me levanto y lo primero que hago
אני קם והדבר הראשון שאני עושה
es darle gracias a Dios
זה להודות לאלוהים
por esta linda bendición
על ברכה יפה זאת

El me bendijo con buena voz
הוא בירך אותי בקול יפה
con sabor y sentimiento
עם טעם ורגש
para cantar Bolero y Guaguanco
כדי לשיר בולרו וגואגאנקו


Viajando, viajando, viajando
נוסע, נוסע, נוסע
Viajando por el mundo
נוסע ברכבי העולם
voy alegre siempre estoy cantando
אני נע שמח תמיד שר


,Y no me importa la riqueza
ולא חשוב לי העושר,
ni ser famoso, así cantándole a mi gente
גם לא להיות מפורסם, כך בשירה לאנשי
.me siento dichoso
אני מרגיש בשמיים.
.yo soy así, OK
זה אני, בסדר.

(.EL MENSAJERO DE LA MÚSICA LATINA)
(השליח של המוזיקה הלטינית.)
Si, ya lo saben en Europa, en África y en la China
כן, כבר יודעים זאת באירופה, באפריקה ובסין
(.EL MENSAJERO DE LA MÚSICA LATINA)
(השליח של המוזיקה הלטינית.)
Óyeme, mi voz es la mensajera que se escucha
שמע אותי, קולי הוא השליח אשר שומעים אותו
.por doquiera en América Latina
בכל מקום באמריקה הלטינית.
(EL MENSAJERO)
(השליח)
eso es así
זה כך
(.DE LA MÚSICA LATINA)
(של המוזיקה הלטינית.)
Con ella expreso mis sentimientos
עמה אני מביע את רגשי
.mis sufrimientos y mis alegrías
סבלותיי ושמחותיי.

!y eso es así¡
וזה כך!

ha, ha
אה, אה

Rodrigo
רודריגו

Santa Cecilia, lo quiso así
ססיליה הקדושה, כך אני רוצה את זה
(.MENSAJERO DE LA SALSA)
(שליח של הסלסה.)
,Que yo siga cantando para ustedes
שאני אמשיך לשיר למענכם,
mira, con mi salsa y mi swing
ראה, עם הסלסה שלי והמקצב שלי
(.DE LA MÚSICA LATINA)
(של המוזיקה הלטינית.)

Cuando voy por el mundo viajando, cantando y alegre soy
כאשר אני תר ברחבי העולם  נוסע,  שר ואני מאושר
(.MENSAJERO DE LA SALSA)
(שליח של הסלסה.)
Soy, soy, soy, soy siempre seré el mensajero de la salsa
אני הוא, אני הוא, אני הוא, אני הוא ותמיד אהיה השליח של הסלסה
(.DE LA MÚSICA LATINA)
(של המוזיקה הלטינית.)
!Eso es así¡
זה כך!

!Oyte¡
שמע את עצמך!

השיר La canción