יום שני, 13 באפריל 2015

Los Visitantes - Estaré

Los Visitantes - Estaré
אהיה - לוס ויסיטאנטס

 La canción "E-eye", Estaré
Fue lanzada por Los Visitantes
en el ano 1996

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר אהיה, "אסטארה"
בוצע על ידי לוס ויסטאנטס
בשנת 1996

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.Estaré, estaré a donde salga el sol
אהיה, אהיה היכן שתצא השמש.
.E-eye, e-eye eijan she tetse a shemesh
.Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando
אשתה, אשתה את האור של כל הצבעים בשירה.
.Eshte, eshte et a or shel kol a tsva-im be shira
x2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

:Coro 1
פזמון 1:1 Pizmon
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
,El color de una piel y de una flor
צבעו של עור ושל פרח,
,Tsiv-o shel or ve shel peraj
,de una guitarra y tu voz
של גיטרה ושל קולך,
,Shel guitarra  ve shel kolej
.la blanca y la cálida luz del sol
אורה הלבן והחמים של השמש.
.Ora a lavan ve a jamim shel a shemesh
A cada persona se mide
כל איש נמדד
Kol ish nimdad
.por el tamaño de su corazón
לפי רוחב לבו.
.lefi rojav libo
.La Tierra nos dice que es de nadie
האדמה אומרת לנו שהיא אינה שייכת לאיש.
.A adama omeret lanu she y eina shayejet le ish
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Coro
פזמון Pizmon

A cada persona se mide
כל איש נמדד
Kol ish nimdad
.por el tamaño de su corazón
לפי רוחב לבו.
.lefi rojav libo
.La Tierra nos dice que es de nadie
האדמה אומרת לנו שהיא אינה שייכת לאיש.
.A adama omeret lanu she y eina shayejet le ish

,La Tierra no es de nadie
האדמה אומרת לנו שהיא אינה שייכת לאיש,
,A adama omeret lanu she y eina shayejet le ish
es de todos
היא של כולם
Y shel kulam
como la cálida luz
בדומה לאור החם
Bedome la or a jam
.que entra en la cuna y en la prisión
אשר נכנס למיטת התינוק ולכלא.
.Asher nijnas le mitat a tinok ve la quele

Coro
פזמון Pizmon
Coro 1
פזמון 1 Pizmon
Coro x2
פזמון Pizmon

השיר La canción