יום רביעי, 8 ביולי 2015

Marc Anthony - Vivir Mi Vida

Marc Anthony - Vivir Mi Vida
לחיות את חיי - מארק אנטוני

La canción "lijyot et a jayahi", Vivir Mi Vida
fue lanzada por Marc Anthony en el año 2013
Trato de tocar la vida de mi gente
.del mismo modo que han tocado la mía

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר לחיות את חיי, "ויויר מי וידה"
בוצע על ידי מארק אנטוני בשנת 2013
אני מנסה לגעת בחייהם של אנשיי
באותה המידה שהם נגעו בשלי.

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק 


,Me preguntan cual es tu legado
שואלים אותי מהי המורשת שלי,
,Shohalim oti mahi a-moreshet sheli
La búsqueda puede ser complicada
החיפוש יכול להיות מסובך
a-jipus iajol lihiyot mesubaj
.pero en realidad debería ser simple
אך באמת זה היה צריך להיות פשוט.
.Aj bemet ze aya tsarij lehiyot pashut
,Yo soy padre, soy hijo
אני אב, אני בן,
,Ani av, ani ben
.soy hermano y soy amigo
אני אח וחבר.
.Ani Aj ve javer
,Yo soy mi música y tu sonrisa
אני המוזיקה שלי והחיוך שלך,
,Ani a-muzica sheli ve a-jiyuj shelja
.soy las calles de Nueva York y Puerto Rico
אני רחובותיהם של ניו יורק ופורטו ריקו.
.Ani rejobotihem shel New York ve Puerto Rico
Trato de tocar la vida de mi gente
אני מנסה לגעת בחייהם של אנשיי
Ani menace laguat be-jayehem shel anashi
.del mismo modo que han tocado la mía
באותה המידה שהם נגעו בשלי.
.Be-ota mida she em nagu be-sheli
,Yo vivo para...de alguna manera dejar mi huella
אני חיי בשביל... להשאיר את חותמי בדרך מסוימת,
,Ani jai bishvil... lehashehir et jotami bederej mesuyemet
!Yo simplemente vivo¡
אני סך הכל חי!
!Ani saj hakol hai


:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Voy a reír, voy a bailar
אני אצחק, אני ארקוד
Ani etsjak, ani erkod
Vivir mi vida lalalalá
אחייה את חיי לה לה לה לה
Ejye et jayahi la la la la
Voy a reír, voy a gozar
אני אצחק, אני אהנה
Ani etsjak, ani ehene
Vivir mi vida lalalalá
אחייה את חיי לה לה לה לה
Ejye et jayahi la la la la
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Voy a reír (eso!), voy a bailar
אני אצחק (בדיוק ככה!), אני ארקוד
Ani etsjak (Bidiyuk kaja!) Ani erkod
Vivir mi vida lalalalá
אחייה את חיי לה לה לה לה
Ejye et jayahi la la la la
Voy a reír, voy a gozar
אני אצחק, אני אהנה
Ani etsjak, ani ehene
Vivir mi vida lalalalá
אחייה את חיי לה לה לה לה
Ejye et jayahi la la la la

A veces llega la lluvia
לפעמים מגיע הגשם
Lifhamim maguiha a-gueshem
.Para limpiar las heridas
כדי לנקות את הפצעים.
.Quedehi le-nakot et a-ptsahim
A veces solo una gota
לפעמים טיפה בודדת
Lifhamim tipa bodedet
.Puede vencer la sequía
יכולה להביס את היובש.
.iejola lehavis et a-iovesh

Y para qué llorar, pa' qué
ובשביל מה לבכות, בשביל מה
U bishvil ma livkot, bishvil ma
Si duele una pena, se olvida
אם מכאוב כואב, הוא נשכח
im majhov koev u nishkaj
Y para qué sufrir, pa' qué
ובשביל מה לסבול, בשביל מה
U bishvil ma lisbol, bishvil ma
Si así es la vida, hay que vivirla
אם כך הם החיים, יש לחיות אותם
im kaj em a-jahim, iesh lijiot otam
Lalalalé
לה לה לה לה
la la la le

Coro
פזמון Pizmon

!Eso¡
בדיוק ככה!
!Bidiuk kaja

Voy ha vivir el momento
אני אחייה את הרגע
Ani ejye et aregua
.Para entender el destino
כדי להבין את היעוד.
.Quedei lehavin en a-yehud
Voy a escuchar en silencio
אקשיב בשקט
Akshiv be-shequet
.Para encontrar el camino
כדי למצוא את הדרך.
.Quedehi limtso et a derej


Y para qué llorar, pa' qué
ובשביל מה לבכות, בשביל מה
U bishvil ma livkot, bishvil ma
Si duele una pena, se olvida
אם מכאוב כואב, הוא נשכח
im majhov kohev, u nishkaj

Y para qué sufrir, pa' qué
ובשביל מה לסבול, בשביל מה
U bishvil ma lisbol, bishvil ma
Si duele una pena, se olvida
אם מכאוב כואב, הוא נשכח
im majhov kohev, u nishkaj
Lalalalé
לה לה לה לה
la la la le

Coro
פזמון Pizmon

Mi gente¡
אנשי
Anashahi
!Toma
קחו!
!Kju

Voy a reír, voy a bailar
אני אצחק, אני ארקוד
Ani etsjak, ani erkod
Pa' qué llorar, pa' que sufrir
בשביל מה לבכות, בשביל מה לסבול
U bishvil ma lisbol, bishvil ma
Empieza a soñar, a reír
תתחיל לחלום, לחייך
Tatjil lajlom, lejayej
Voy a reír (ohoo!), voy a bailar
אני אצחק (הו!), אני ארקוד
Ani etsjak (O!), ani erkod
Siente y baila y goza
תרגיש ותרקוד ותהנה
Targuish ve tirkod ve tehene
Que la vida es una sola
כי חיים רק פעם אחת בלבד
Ki jahim rak paham ajat bilvad
Voy a reír, voy a bailar
אני אצחק, אני ארקוד
Ani etsjak, ani erkod
Vive, sigue
תחייה, תמשיך
Tijye, tamshij
Siempre pa'lante
תמיד קדימה
Tamid kadima
No mires pa'trás
אל תביט לאחור
Al tabit le-ajor
!Eso¡
בדיוק ככה!
!Bidyuk kaja
Mi gente
אנשי
Anashahi
La vida es una
חיים רק פעם אחת
Jahim rak paham ajat

Coro
פזמון Pizmon

 השיר La canción