יום חמישי, 16 במרץ 2017

Amaral - 500 Vidas

Amaral - Quinientas Vidas
חמש מאות חיים - אמאראל

La canción "500 Jaim", 500 Vidas
Fue lanzada por Amaral en el año 2015

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר 500 חיים, "500 וידאס"
בוצע על ידי אמאראל בשנת 2015

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב

קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en HebreoQuiero vivir 500 vidas
אני רוצה לחיות 500 חיים
Ani rotsa lijiot Jamesh-meot jaim
Quiero una distinta cada día
אני רוצה אחת שונה בכל יום
Ani rosha ajat shona be jol yom
Unas donde sea la heroína
חלק בהם אהיה הגיבורה
Jelek ba-em e-eye a guibora
Otras donde esté entre bambalinas
אחרים בהם אהיה בין וילונות הבמה
Ajerim ba-em e-eye bein vilonot a bama

Quiero capturar este momento
אני רוצה לתפוס את רגע זה
Ani rotsa litfos et rega ze
Y convertirlo en un segundo eterno
ולהפוך אותו לשנייה נצחית
Ve la-afoj oto lishniya nitsjit
Quiero recurrir a su recuerdo
אני רוצה לפנות אל זיכרון זה
Ani rotsa lifnot el zikaron ze
Cuando me amenacen malos tiempos
כאשר זמנים רעים יאיימו עלי.
.Kaasher zmanim raim ie-aimu alai

Quiero desafiar las leyes
אני רוצה להתגרות בחוקים
Ani rotsa le itgarot ba jukim
De la vida y de la muerte
 של החיים ושל המוות
Shel a jaim ve shel a mavet
Quiero regresar a este lugar
אני רוצה לחזור למקום הזה
Ani rotse lajzor la makom aze
.Donde el tiempo aún me pertenece
היכן שהזמן עדיין שייך לי.
.Eijan she a zman adain shaiaj li

Ahora quiero reencarnarme en un jaguar
כעת אני רוצה להתגלגל בתור יגואר
Kaent ani rotsa le itgalguel betor Yaguar
Para ser un gato en tu regazo
כדי להיות חתול בחיקך
Qudei lei-iot jatul be jeiqueja
Quiero que mi espíritu inmortal
אני רוצה שהנשמה האלמותית שלי
Ani rotsa she a neshama a almavtit sheli
Vuelva a la vida
תחזור לחיים
Tajzor la jaim
cada nuevo día x4
בכל יום חדש
Be jol yom jadash

Quiero vivir 500 vidas
אני רוצה לחיות 500 חיים
Ani rotsa lijiot Jamesh-meot jaim
Quiero una distinta cada día
אני רוצה אחת שונה בכל יום
Ani rosha ajat shona be jol yom
Quiero capturar este momento
אני רוצה לתפוס את רגע זה
Ani rotsa litfos et rega ze
Y convertirlo en un segundo eterno
ולהפוך אותו לשנייה נצחית
Ve la-afoj oto lishniya nitsjit

Y ahora quiero que mi espíritu inmortal
ועכשיו אני רוצה שהנשמה האלמותית שלי
Ve ajshav ani rotsa she a neshama a almavtit sheli
Vuelva a la vida
תחזור לחיים
Tajzor la jaim
cada nuevo día x4
בכל יום חדש
Be jol yom jadash


השיר La canción
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה