יום רביעי, 22 במרץ 2017

Soledad y Natalia Pastorutti - Tren Del Cielo

Soledad y Natalia Pastorutti - Tren Del Cielo
רכבת השמיים - סולדד ונאטי פסטורוטי

,"La cancion "Raquevet a Shamaim
Tren Del Cielo
Fue lanzada por Soledad y Natalia Pastorutti
en el año 2001

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר רכבת השמיים,
"טרן דל סיאלו"
בוצע על ידי סולדד ונאטליה פסטורוטי
בשנת 2001

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב

קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo

Viajo por las nubes
אני נוסעת בין העננים
Ani nosa-at bein a-ananim
voy llevando mi canción
נושאת את שירי
Nocet et shiri
vuelo por los cielos
עפה ברחבי השמיים
Afa be rajvei a shama-im
.con las alas de mi corazón
עם כנפיו של לבי.
.im knafa-iv shel libi
Déjame que llegue
תניח לי להגיע
Tani-aj li le a-gui-a
.que me esta llamando el sol
כי השמש קוראת לי.
.Ki a shemesh koret li
Vuelan los que pueden
עפים אלו שיכולים
Afim elu she yejolim
.volar con la imaginación
לעוף  בעזרת הדמיון.
.La-uf be-ezrat a dim-ion

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Voy, voy llegando al sol
אני הולכת, אני הולכת ומגיע אל השמש
Ani olejet, ani olejet u magui-a el a shemesh
.ven, que nos lleva el viento
בוא, כי הרוח לוקחת אותנו.
,Bo, ki aru-aj lokajat otanu
Ahora voy, llevo mi emoción
עכשיו אני הולכת, נושאת את ההתרגשות שלי
Ajshav ani olejet, nocet et a itragshut sheli
.voy...por el tren del cielo
אני נוסעת...ברכבת השמיים.
.Ani nosaat... be raquevet a shama-im
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Voy por la montaña
אני נעה בהר
Ani na-a ba-ar
hasta que me abrace el mar
עד שהים יחבק אותי
Ad she a-iam yejabek oti
por la Pachamama
בזכות אמא אדמה
Bizjut ima adama
.que nos da la libertad
אשר נותנת לנו את החופש.
.Asher notenet lanu et a jofesh

Voy por los caminos
אני צועדת בדרכים
Ani tso-edet badrajim
,que nos llevan a la verdad
אשר האמת לוקחת אותנו,
,Asher a emet lokajat otanu
la senda del indio
דרכו של האינדיאני
Darko shel a-indi-ani
.para toda la humanidad
לכל האנושות.
.Le jol a enoshut

Coro
פזמון Pizmon

Arriba, todo el mundo
קדימה, כולם
Kadima, kulam

Coro
פזמון Pizmon

Ahora,voy llegando al sol
עכשיו, אני מגיעה אל השמש
Ajshav, ani ma-gui-a el a shemesh
.ven, que nos lleva el viento
בוא, כי הרוח לוקחת אותנו.
.Bo, qui aru-aj lokajat  otanu
Ahora voy, llevo mi emoción
עכשיו אני הולכת, נושאת את ההתרגשות שלי
Ajshav ani olejet, nocet et a itragshut sheli
...voy
אני נוסעת...
...Ani nosaat
por el tren del cielo x4
ברכבת השמיים
Be raquevet a shama-im

השיר La canción