יום חמישי, 6 ביוני 2013

Mecano - Hijo de la luna

Mecano - Hijo De La Luna
בן הלבנה - מקנו

La canción "Ben a Levana", Hijo De La Luna
 Fue lanzada por Mecano en el año 1986
En los año siguientes salieron varias versiones
:Entre todas
Monserrat Caballe, Sarah Brightman, Loona, Bell Perez
Habla sobre una leyenda Gitana 

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר בן הלבנה, "היחו דה לה לונה"
בוצע על ידי מקנו בשנת 1986
בשנים לאחר מכן יצאו גרסאות רבות
מני רבות:
מונסראט קאבאייה, שרה ברייטמן, לונה, בל פרז
הוא מדבר על הגדה צוענית
עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק


Tonto el que no entienda
טיפש מי שלא יבין 
Tipesh mi shelo yavin
cuenta una leyenda
מספרת אגדה
Mesaperet agada

que una hembra gitana

שנקבה צוענייה

She-nequeva tsohaniya
conjuró a la luna hasta el amanecer

התחננה ללבנה עד הזריחה

Itjanena la-levana ad azrija 

llorando pedía

בבכי ביקשה

Beveji biksha 

al llegar el día

שיבוא היום

She-yavo ayom 

desposar un calé

להתחתן עם צועני

Le-itjaten im tsohaniTendrás a tu hombre piel morena

יהיה לך את אישך שחרחר

Iye laj et ishej shjarjar 
desde el cielo habló la luna llena 
מן השמיים דיברה הלבנה המלאה
Min a-shamahim dibra a-levana a-meleha
pero al cambio quiero
אך בתמורה אני רוצה
Aj bitmura ani rotsa 
el hijo primero
את הבן הראשון
Et a-ben a-rishon
que le engendres a él
שתעניקי לו
She-tahaniki lo
que quien su hijo, inmola
כי מהו הילד שלה, הקרבה
Ki mahu a-yeled shela, akrava
para no estar sola 
כדי לא להיות לבד
Quedehi lo lehiyot levad
poco, le iba a querer 
היא תאהב אותו, רק קצת


Hi toav oto, rak quetsat


:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
luna quieres ser madre
הלבנה את רוצה להיות אמא
Levana at rotsa lehiyot ima
y no encuentras querer
ואת לא מוצאת את הרצון
Ve at lo motset et a-ratson
que te haga mujer 
שיעשה ממך אישה
She-yahace mimej isha
dime luna de plata
תאמרי לי לבנה כסופה
Tomri li levana quesufa
que pretendes hacer
מה את מתכוונת לעשות
Ma at mitkavenet lahasot
con una niño de piel
עם ילד בשר ודם
Im yeled basar va dam

Ha ,Ha
אה, אה

hijo de la luna
בן הלבנה
Ben Ha-levana
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

de padre canela nació un niño
מאבא צועני נולד ילד
Me aba tsohani nolad yeled
blanco como el lomo de un armiño 
לבן כמו חלציו של סמור

Lavan quemo jalatsahiv shel samur

con los ojos grises 

עם עיניים אפורות

Im einahim aforot

en vez de aceituna
במקום מזית
Bimkom me-zahit

niño albino de luna
ילד לבקן של הלבנה
Yeled lavkan shel ha-levana

maldita su estampa
ארורה היא חותמתה
Arura y jotmata

este hijo es un payo
הילד הזה הוא צועני
A-yeled haze u tsohani

y yo no me lo cayo
ואני לא אשתוק
Ve ani lo eshtok


Coro

פזמון Pizmon

Gitano al creerse deshonrado

הצועני המרגיש נבגד
Ha-tsohani ha-margish nivgad

se fue a su mujer, cuchillo en mano

הלך אל אשתו, סכין ביד
Alaj el ishto, sakin ba-yad

?de quién es el hijo¿
של מי הילד?
Shel mi a-yeled

me has engaño fijo
בגדת בי בוודאות
Bagadt bi bevadahut

y de muerte la hirió
ופצעה עד מוות
Ve pats-a ad mavet

luego se hizo al monte
בהמשך הלך לגבעה
Ba emshej alaj la-givha

con el niño en brazos
עם הילד בזרועותיו
Im a-yeled bizrohotahiv

y allí le abandonó
ושם נטש אותו
Ve sham natash otoCoro

פזמון Pizmon


y las noches que haya luna llena

ובימים בהם הלבנה תהיה מלאה
U be-yamim bahem a-levana tihiye meleha

será porque el niño esté de buenas
זה יהיה כי הילד הזה נמצא בידיים טובות
Ze hiye ki a-yeled aze nimtsa be-yadahim tovot


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
y si el niño llora 
ואם הילד בוכה
Ve im a-yeled boje
menguará la luna
תרד הלבנה
Tered a-levana
 para hacerle una cuna
כדי להרגיעו
Quedehi le-argiho
x2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^