יום שני, 10 ביוני 2013

La Portuaria - 10.000 km

La Portuaria - 10.000 km
עשרת אלפים קילומטרים - לה פורטואריהQuién era yo antes de verte
מי הייתי לפני שראיתי אותך
Por los caminos anduve solo
בדרכים הלכתי לבדי
Cante canciones, busque la noche
שרתי שירים, חיפשתי את הלילה
Y en una carta    tire la suerte
ועם קלף בודד הימרתי על המזל

Quién era yo cuando se fueron
מי הייתי כאשר הלכו
Sin brújula y sin norte
בלי מצפן ובלי צפון
Corriendo contra el viento
רצים נגד כיוון הרוח
Volver a la manada después de haber dejado todo
חוזר לעדר אחרי שעזבתי הכל
Después de haber andado la ruta de la soledad
אחרי שנעתי בדרך של הבדידות

Ya caminamos 10000 km de amor
כבר צעדנו עשרת אלפים קילומטרים של אהבה
Y seguiremos, hasta que el rió llegue al mar
ונמשיך, עד שהנהר יגיע לים
Y nadaremos sobre la rompiente
ונשחה על הגל המתנפץ

Quién era yo
מי הייתי
Quién era yo
מי הייתי

Quién era yo antes de verte
מי הייתי לפני שראיתי אותך
Y ahora estoy parado en medio de la llanura
ועכשיו אני עומד באמצע המישור
Hacia delante todo y atrás lo que se va
הכל כלפי קדימה ואחורה כל מה שעוזב

Ya caminamos 10000 km de amor
כבר צעדנו עשרת אלפים קילומטרים של אהבה
Y seguiremos, hasta que el rió llegue al mar
ונמשיך, עד שהנהר יגיע לים
Y nadaremos sobre la rompiente
ונשחה על הגל המתנפץ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ya caminamos 10000 km de amor
כבר צעדנו עשרת אלפים קילומטרים של אהבה
Y seguiremos, hasta que el río llegue al mar
ונמשיך, עד שהנהר יגיע לים
x3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Ya caminamos 10000 km de amor
כבר צעדנו עשרת אלפים קילומטרים של אהבה