יום ראשון, 8 בספטמבר 2013

Miguel Rios - El himno de la alegría

Miguel Rios - El himno de la alegría
המנון השמחה - מיגל ריוס


Escucha hermano la canción de la alegría
אחי שמע את השיר של השמחה
el canto alegre del que espera
השיר השמח של זה שמחכה
un nuevo día
ליום חדש

:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ven canta, sueña cantado
בוא תשיר, תחלום בשירה 
Vive soñando, el nuevo sol
תחייה בחלימה, את השמש החדשה
En que los hombres
בה בני האדם
.Volverán a ser hermanos
יחזרו להיות אחים.
&&&&&&&&&&&&&&&&&

Coro
פזמון

Si en tu camino solo existe la tristeza
אם בדרכך קיימת רק העצבות
y el llanto amargo
והבכי המריר
.de la soledad completa
של הבדידות המלאה.

Coro
פזמון

Si es que no encuentras la alegría
אם אתה לא מוצא את השמחה
en esta tierra
באדמה זו
búscala hermano
חפש אותה אחי
.mas allá de las estrellas
מעבר לכוכבים.

Coro
פזמון