יום שבת, 19 באוקטובר 2013

Mago de Oz - Duerme

Mago de Oz - Duerme
תישנ/י - מגו דה אוז/הקוסם מארץ עוץDuerme, duerme y sueña a tener
תישני, תישני ותחלמי שיהיו לך
una vida sin la tentación
חיים ללא הפיתוי
,de delirios, de oro y poder
המטורף, לזהב ועֹצמה,
.de juzgar, aunque exista razón
של שפיטה, למרות שתהיה קיימת סיבה.

La avaricia es la esclavitud
תאוות הבצע היא המעבידה
.del alma y de la libertad
של הנשמה ושל החופש.

,Que no te bese nunca la envidia
שלא תנשק אותך אף פעם הקנאה,
(que no te abracen el odio y el mal.(x2
שלא יחבקו אותך השנאה והרע.

Duerme, duerme y sueña con ser
תישני, תישני ותחלמי להיות
:de tu mejor tesoro, el guardián
השומרת על האוצר הטוב ביותר שלך:
,El amor que yo en ti he volcado
האהבה שבה מילאתי אותך,
.de eso tienes mucho que dar
מזה יש בך הרבה לתת.

No te engrandezcas con la riqueza
אל תגדילי את עצמך עם העושר
,ni te apoques con la pobreza 
גם אל תסתפקי עם העוני,
que ni la derrota ni el fracaso te impidan lo
שגם לא הכניעה וגם לא הכישלון לא ימנעו ממך אותו
(ver que mañana otro día será. (x2
לראות שמחר יהיה יום אחר.

,Duerme, duerme, aquí estaré
תישני, תישני, כאן אהיה,
,las nubes serán tu colchón
העננים יהיו מזרונך,
que ni el viento ni la brisa te dejen
כי גם לא הרוח וגם לא משאב הרוח מפסיקים
(de acariciar, pues tú eres mi Don. (x2
ללטף אותך, כי את היא האדונית שלי.

(Duerme, duerme y sueña a tener ... (x3
תישני, תישני ותחלמי שיהיה לך...