יום שבת, 20 בדצמבר 2014

Falsalarma - La Paz

Falsalarma - La Paz
השלום -פאלסאלארמה&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Pon tu granito de arena
שים את גרגיר החול שלך
,Sim et garguir a jol shelja
,en tu tierra por la paz
באדמתך למען השלום,
,ba adama lemaan a shalom
si vienes con guerras
אם אתה בא עם מלחמות
im ata ba im miljamot
te doy la mano y digo paz
אני מושיט לך את היד ואומר שלום
ani moshit leja et a yad ve omer shalom
x4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

[Santo]
[סנטו]
Que pensareis si hablo de establecer la paz¿
מה הייתה חושב לו דיברתי על ביסוס השלום
Ma aita joshev lu dibarti al bisus a shalom
?y apaciguar conflictos con estrictos escritos que dicto
והפגת המחלוקות עם כתבים ברורים שאני מכתיב?
?Ve afagat a majlokot im ktavim brurim she ani majtiv
Que pensareis si hablo de paz¿
מה הייתה חושב לו דיברתי על שלום
Ma aita joshev lu dibarti al shalom
en los tiempos que corren de atiborre
בזמני צריכת יתר
bizman tsrijat ieter
?sin que ahorre
מבלי שאחסוך?
?Mibli she ejsoj
!a ver después quien me socorre¡
נראה מי יחלץ אותי אחר כך!
!nire mi ijalets oti ajar kaj
Que pensareis si hablo de paz¿
מה הייתה חושב לו הייתי מדבר על שלום
Ma aita joshev lu aiti medaber al shalom
,y después gloria
ואחר כך תהילה,
,ve ajarkaj teila
?si hay demasiada escoria, entre líneas divisorias
אם יש יותר מידי הרס , בין אזורים חוצצים?
?im iesh ioter midai eres, bein ezorim jotsetsim
,Que pensareis si hablo de paz en el cielo¿
מה הייתה חושב לו הייתי מדבר על שלום בשמיים,
,Ma aita joshev lu aiti medaber al shalom ba shamaim
?en la tierra
על פני אדמה?
?al pnei aadama
.si acabamos de empezar un nuevo siglo en guerra
אם כבר התחלנו מאה חדשה עם מלחמה.
.im kvar etjalnu me-a jadasha im miljama
Que pensareis, dime que haréis ¿
מה הייתה חושב, תאמר לי מה הייתה עושה
Ma aita joshev, tomar li ma aita ose
?cuando veáis que el bien es superior al mal
כאשר הייתה רואה שהטוב עולה על הרע?
?kaasher aita roe she a tov ole al a ra
.vayáis donde vayáis soñando estáis
תלך אשר תלך חולם אתה נמצא.
.Telej asher telej jolem ata nimtsa
,pues por que no es así, desgraciadamente no es así
מכיוון שזה לא כך, לצערי זה לא כך,
,Miqueivan she ze lo kaj, le tsaari ze lo kaj
,aunque te contente a ti el vivir
למרות שמשמחת אותך החיוּת,
Lamrot she mesamajat otja a jayut, medubar
es un sinvivir
מדובר בחוסר חיים
be joser jaim
y no hay símil
ואין דומה
Ve ein dome
.cuando la desunión avanza a mil por hora
כאשר הפירוד מתקדם בקצב של אלף לשעה.
.kaasher a pirud mitkadem bequetsev shel elef le shaa
Ya que todos hoy le temen a una espora
כבר שהיום כולם חוששים מנֶבֶג
Kvar she ayom kulam joshshim mi neveg
que por controversias disputas
וכתוצאה מוויכוחים על מחלוקות
Ve quetotsaa mi vikujim al majlokot
,no obtienen una mejora
לא משיגים שיפור,
,Lo masiguim shipur
,por que el orgullo ahora es lo que más se valora
מכיוון שכעת הגאווה היא הדבר הכי מוערך,
,Miqueivan she ka-et a gaava y a davar aji muaraj
.implora o si quieres llora, no hay remedio
תתחנן או אם אתה רוצה תבכה, אין מוצא.
.Titjanen o im ata rotse tivque, ein motsa
,por que mientras haya envidia
מכיוון שכל עוד תהיה קנאה,
,Miqueivan she kol od tiye kin-a
no habrá calma en este reino
לא תהיה רגיעה בממלכה זו
Lo tiye regui-a be mamlaja zo
,y diré que no al ataque mortífero
ואומר לא למתקפה קטלנית,
,Ve omar lo le mitkafa katlanit
no mediré al milímetro
לא אמדוד אותה על המילימטר
Lo emdod ota al a milimeter
,aunque me quiten el oxigeno
גם אם ייקחו לי את החמצן,
,Gam im ikju li et a jamtsan
?diré que no, y tu que harás
אומר שלא ומה אתה תעשה?
?Omar she lo u ma at taace
,Desesperaras por furia o cólera detestaras
תתייאש מזעם או תבחל מחולרה,
,Titia-esh me zaam o tivjal mi jolera
.al próximo que venga descontentarás
לאדם הבא שיבוא תגרום עצב.
.La adam aba she iavo tigrom etsev
Vengo en son de paz
אני בא עם נימה של שלום
Ani ba im nima shel shalom
a contagiaros mi armonía
כדי להדביק אתכם בהדדיות שלי
Quedei le adbik etjem ba adadiyut sheli
y así tomen nota del mensaje
וכך תרשמו לעצמכם את המסר,
,Ve kaj tirshemu le atsmejem et a meser
...como yo lo haría
כפי שאני הייתי עושה...
...kfi she ani aiti oce

:Estribillo
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Pon tu granito de arena
שים את גרגיר החול שלך
Sim et garguir a jol shelja
,en tu tierra por la paz
באדמתך למען השלום,
,Ba adama lemaan a shalom
si vienes con guerras
אם אתה בא עם מלחמות
im ata ba im miljamot
"te doy la mano y digo : "paz
אני מושיט לך את היד ואומר : "שלום"
"Ani moshit leja et a yad ve omer "Shalom
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Pon tu granito de arena
שים את גרגיר החול שלך
Sim et garguir a jol shelja
,en tu tierra por la paz
באדמתך למען השלום,
,Ba adama lemaan a shalom
si vienes con guerras
אם אתה בא עם מלחמות
im ata ba im miljamot
nuestro corazón mas se ablanda
ליבנו מתרכך יותר
Libenu mitraquej ioter

Estribillo x 2
פזמון Pizmon

[Titó]
[טיטו]
,Hagamos de nuestras vidas un hallazgo, descubrir que no sabemos
נעשה מחיינו מסע חיפוש , לגלות את שאיננו יודעים,
.y por supuesto lo conocido controlarlo
וכמובן לשלוט במוכר.
,Al parecer difícil, acto que escapa de nuestras manos
בזמן שזה נראה קשה, מעשה שבורח מבין ידינו,
,las mismas que utilizáis para guantear, golpear y así desahogaros
אותן אלו שאתה משתמש בשביל להלום , להכות וכך לפרוק,
hacia ambos lados andamos, pasamos del bien al mal
לשני הצדדים אנו נעים, עוברים מהטוב לרע
,en escasos segundos y si no probando lo
בשניות ואם לא תוך כדי התנסות,
?me pregunto ¿por que no hay dialogo
אני שואל את עצמי מדוע אין דו-שיח?
?Por que esos cambios tan rápidos¿
מדוע שינויים כה מהירים אלו?
,Por que venderle el alma al diablo? paso¿
מדוע למכור את הנשמה לשטן? אני מוותר,
,todos hemos sido culpables algún día, ahora, bien
ברגע מסוים כולנו היינו אשמים, עכשיו, בסדר,
.cumple, paga, que el diablo pasa lista
תעמוד בהבטחה, שלם, כי השטן  עובר רשימה.
.Mañana Dios dirá, si tu alma sigue sana y salva
מחר יאמר אלוקים, אם נשמתך ממשיכה בריאה ושלמה.
.Entre las masas me escogió una santa, la cual me salva
מבין ההמונים קדושה בחרה בי, זאת אשר מצילה אותי.
Debéis saber que ahí fuera nos esperan trampas
אתה צריך לדעת ששם בחוץ מחכים לנו מכשולים
.preparadas para caer ya, y así saber lo que hay por ahí
כבר מוכנים כדי להכשיל ,וכך לדעת מה שיש בסביבה.
Algo que va solo, método arreglarlo todo ¡con el mismo modo
משהו שנע מעצמו, בשיטה של לתקן הכל, באותה הצורה
!que los hinchas del Galatasaray 
שאת האוהדים של גלאטאסראי!
!Mirad hacia la cima a ver quien hay, si es que buscáis alguien¡
תביט כלפי מעלה לראות את מי יש, אם אתה מחפש  מישהו!
,Yo no veo a nadie, supongo que hay que mirar bien, para cuenta darse
אני לא רואה אף אחד, אני מניח שצריך להסתכל טוב, כדי להבחין,
,pero yo no tengo vista de ave
אך לי אין ריאה של עיט,
.y lo único que noto es el aire del ambiente
וכל שאני שם לב אליו הוא אוויר של הסביבה.
,Hay quien se cree Dios por su fuerza física
יש החושב עצמו אלוהים בגלל כוחו הפיזי,
,el quien tan solo a dar palos se limita
ההוא שההגבלה שלו היא באלות,
,imita de ser alguien importante, fuerte, duro a lo Iron Maiden
מתחקה להיות מישהו חשוב, חזק, קשוח מהסוג של איירון מדיאן,
,hay quienes así de sien peor que aliens, escúchame nene
יש את אלו אשר הם פי מאה גרועים יותר מאשר חייזרים, הקשב לי ילד,
,este es mi referéndum, yo, ganar el tour, no tú
זהו המשאל העם שלי, אני, לנצח את המסע, לא אתה,
,sin ser médium me veo en el podium
בלי להיות מגד עתידות  אני רואה עצמי על דוחן המנצחים.
,A un segundo yo estuve de ser un mal común
במרחק של שנייה הייתי מלהיות אדם רע רגיל,
.intenta no arreglar a palos, lo que puedas arreglar con un valium
תנסה לא לסדר באמצעות הכאה במקלות, את מה אתה יכול לסדר עם ואליום.
,mide tu será tu ataúd por tu actitud
מדוד את חדותך, יהיה זה ארון קבורתך  בגלל התנהגותך,
.llegó tu ultimátum, rápido igual que la luz
הגיע תנאי הסף שלך, במהירות בדומה לאור.
,Gran alud caerá entre nuestros albums
זכות גדולה תיפול בין האלבומים שלנו,
,incluyendo la historia según tu médica teoría, a lo mamut. mira
להכיל את ההיסטוריה לפי התאוריה הרפואית שלך, לפי הממותה. תביט,
.no sé si somos personas civilizadas o más bien australopithecus
איני יודע אם אנו אנשים מתורבתים או יותר נכון אוסטרלופיתקוס.
,"continuo lapsus, momentos en los que dices:"verás tu
אני ממשיך את המעידה, רגעים בהם אתה אומר "אתה תראה"
... haciendo amistad entre Belcebú y tu
מתיידד עם הבעל(אליל) ואתה...

Estribillo
פזמון Pizmon

[Frank T]
[פרנק טי]
,Dame una causa, mil motivos para ser siempre tan ofensivo¡
תן לי מקרה אחד, אלף סיבות כדי להיות כל הזמן כל כך תקיף,
,enrabietado y ya por nada esta agresivo! el chiquillo
מעוצבן וכבר מכלום הוא תוקפני! הקטנטן,
,el que ya no es tan chiquillo, el que te saca ya el cuchillo
מי שכבר לא כך כך קטנטן, זה שכבר מוציא לך את הסכין,
?el que te apunta ¿por que simple tal gatillo
זה שמכוון עליך, מדוע היד כה קלה על ההדק?
,sacaste la violencia por que vives en este mundo de violencia
אתה אלים מכיוון שאתה חי בעולם אלים זה,
,pero hasta esta hay que usarla con coherencia
אך אף בה יש להשתמש באופן מושכל ועקבי,
,salió corriendo aquel Hip-Hop
יצא בריצה היפ-הופ זה,
aquel que no sirvió de escaparate hacia el respeto
ההוא לא הועיל כחלון ראווה לשם כיבוד
y mucho suena a disparate, a más competición sin la poesía
והרבה נשמע כהבל, יותר כתחרות בלא השירה
,y sin el arte, sin la fuerza que te hizo contra nazis levantarte
ובלי האומנות, בלי הכוח שגרם לך להתקומם נגד הנאצים,
,quizás el no saber que hacer
כנראה חוסר הידיעה מה לעשות,
,quizás el no saber como hacer para ganarse un hueco
כנראה חוסר הידיעה מה לעשות כדי לזכות באיזה שהוא חור,
.un buen asiento, una parcela
מושב טוב, חלקת אדמה.
,las criticas que uno dio pa'los viejos ya no cuelan
הצנזורות שאחד הציב לזקנים, כבר לא מתאימות,
,pero provocaran la ira de lo que son la nueva escuela
אך מתגרות בעידן של אלו שהם מהדור החדש,
.el ser hoy la colmena de los insultos gratuitos
בהיות היום המושבה של עלבונות  הלא מוצדקים.
,en vez de un universo con ingeniosos escritos
במקום יקום בודד עם כתובים שנונים,
,con calma son los versos TkFran y Falsalarma
המילים של טקפראן ופאלסאלארמה  נאמרו ברוגע,
,pase llama ya concluyo y dejo de irme por las ramas
העברתי את הלהבה אני  כבר מסיק ומפסיק ללכת סחור,
,una frase más directa
משפט ישיר אחד נוסף,
:escucha es esta
שמע זו זאת:
...“Busca competición cuando exista la paz en tu corazón”
"חפש תחרות כאשר יהיה נחת בלבך"...

...Paz en ti mismo... paz en tu casa
שלום בתוך תוכך...שלום בביתך...
...en tu entorno... en tu mirada
בסביבתך... במבטך...
...en tus propósitos... paz y respeto en el mundo
במטרות שלך... שלום וכבוד בעולם...
...tu sabes... paz y respeto en el Hip-Hop 
אתה יודע ...שלום וכבוד בהיפ הופ...

Estribillo
פזמון Pizmon

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה