יום ראשון, 27 בדצמבר 2015

Jose Feliciano - Un Ciego No Vive En La Oscuridad

Jose Feliciano - Un Ciego No Vive En La Oscuridad
העיוור אינו חי בחשכה - חוזה פליסיאנו

La canción "Ha-iver eino jai bajasheja", Un ciego no vive en la oscuridad
.Cantada por Jose Feliciano en el año 2003
El nombre de la canción es un juego de palabras
por que el cantante mismo es ciego y la oscuridad que habla
,no siempre tiene que ver con el sentido de la vista
lo que podemos aprender de esto
es que tenemos que entender que también en situaciones difíciles
!!!SE PUEDE SUPERAR LAS DIFICULTADES

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר "העיוור אינו חי בחשכה", אוּן סיאגוֹ נוֹ וִיוֵה אֶן לָה אוֹסכוּרִידַד"
בוצע על ידי חוסה פליסיאנו בשנת 2003.
כותרת השיר היא בעצם משחק מילים
מכיוון שהזמר עצמו עיוור והחשכה שהוא מדבר עלייה
היא לא תמיד מתבטאת רק בחוש הראייה,
מה שמלמד אותנו
שצריכים להבין שגם במצבים קשים
ניתן להתגבר על הקושי!!!

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק 


Cuando me levanto siento el calor del sol
כאשר אני מתעורר אני מרגיש את החום של השמש
.Y cuando huelo el campo, siento su verdor
וכאשר אני מריח את השדה, אני מרגיש את רעננותו.
A mi como a ti me da la claridad
לי בדומה לך הוא מעניק לי את הבהירות
Un ciego no vive en la oscuridad
העיוור אינו חי בחשכה

Se quien me quiere por bien
אני יודע מי רוצה אותי לטוב
O quien me quiere hacer mal
או מי רוצה להזיק לי
Para mi no hay racismo todos son igual
אצלי הגזענות לא קיימת כולם שווים
.A mi no me importa la sociedad
לא אכפת לי מהחברה.
!Un ciego no vive en la oscuridad
העיוור אינו חי בחשכה!

:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Porque la vida nos enseña
כי החיים מלמדים אותנו
Todo lo que hay que aprender
את כל שעלינו ללמוד
.La cosa es entender
העניין הוא להבין.
A veces me siento a la orilla del mar
לפעמים אני מתיישב על שפת הים
Su espuma y su aroma me enseñan...amar
הקצף שלו והניחוח שלו מלמדים אותי...לאהוב
Allí fue que vi la realidad
היה זה שם שראיתי את מה שבאמת קורה
Yeah
ייה
Un ciego no vive, yeah, yeah
עיוור אינו חי, ייה, ייה
Un ciego no vive, oh no
עיוור אינו חי, הו לא
!Un ciego no vive en la oscuridad
עיוור אינו חי בחשכה!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Yeah hey, Yeah hey
ייה, ייה

El la oscuridad
בחשכה

Coro
פזמון

...En la oscuridad, en la oscuridad, en la
בחשכה, בחשכה, ב...
Que yo soy un ciego que no vive en la oscuridad
כי אני הוא עיוור שאינו חיי בחשכה
(en la oscuridad)
(בחשכה)

Mira eso es un mito
תראה זהו נרטיב
yo soy, yo soy bien listo de verdad
אני, אני באמת חכם
O O
הו הו
...A mi no me cuentan na
לי לא מספרים שום...
Mira, yo aprendí, por la experiencia
תדע, אני למדתי, מהניסיון
Yo aprendí que en el mundo
אני למדתי שבעולם
...Hay gente que ve y no ven na
יש אנשים בעלי יכולת ראייה ואינם רואים שום...
no ven la pobreza
לא רואים את העוני
Oye me, no ven el hambre
שמע לי, הם לא רואים את הרעב
Mira UU... En la oscuridad, yea
תראה הו הו... בחשכה, כן

Volveré
אחזור

השיר La canción