יום רביעי, 27 בספטמבר 2017

Felipe Peláez y Maluma - Vivo Pensando En Ti

Felipe Peláez y Maluma - Vivo Pensando En Ti
חי במחשבה עלייך - פליפה פלאז ומאלומה

,"La canción  "Jai be majshava alaij
Vivo Pensando En Ti
Fue lanzada por Felipe Peláez y Maluma
en el año 2017

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר חי במחשבה עלייך,
"ויואו פנסנדו אן טי"
בוצע על ידי פליפה פלאז ומאלומה
בשנת 2017

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב


קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo

,Yo no sé que va pasar
אני לא יודע מה עומד לקרות,
,Ani lo iode-a ma omed likrot
pero se que pongo en riesgo
אך אני יודע שאני מעמיד בסכנה
Aj ani iode-a she ani maamid be sakana
nuestros días de amistad
את ימי הידידות בינינו
Et iemei a iedidut beinenu

No se como sucedió
איני יודע כיצד זה קרה
Eini iode-a queitsad ze kara
 pero ya el papel de amigo
אך זה הגיע למצב שתפקיד הידיד
Aj ze egui-a le matsav she tafkid a iadid
y confidente me dolió
ואיש האמון כאב לי
Ve ish a-emun kaav li
y vivo pensando en ti
ואני חיי במחשבה עלייך
Ve ani jai be majshava alaij
,y se que eso no es normal
ואני יודע שזה לא משהו שצריך לקרות,
,Ve ani iode-a she ze lo masheu she tsarij likrot
,porque te conozco
כיוון שאני מכיר אותך,
,Queivan she ani makir otaj
porque reconozco que ese no fue nuestro plan
כיוון שאני מודה בכך שזה לא היה מה שתכננו
Queivan she ani mode bejaj she ze lo aya ma she tijnanu
,y sigo pensando en ti
ואני ממשיך לחשוב עלייך,
,Ve ani mamshij lajshov ala-ij
,y se que eso no es normal
ואני יודע שזה לא משהו שצריך לקרות,
,Ve ani iode-a she ze lo masheu she tsarij likrot
pero ya te sueño
אך אני כבר חולם עלייך
Aj ani kvar jolem alaij
y todo lo siento, no lo pedo controlar
ואת הכל אני מרגיש, איני יכול לשלוט בזה
Ve et akol ani marguish, eini iajol lishlot beze

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Solo quiero que me beses y me digas
אני רק רוצה שתנשקי אותי ותאמרי לי
Ani rak rotse she tenashki oti ve tomri li
que también tu sientes lo mismo
שגם את מרגישה את אותו הדבר
She gam at marguisha et oto a davar
Que no sabes que te pasa
שאת לא יודעת מה קורה לך
She at lo ioda-at ma kore laj
pero ya se te metió en el alma tu amigo
אך הידיד כבר נכנס אל תוך נשמתך
Aj a iadid kvar nijnas el toj nishmatej

,Mi princesa , mi locura, mi refugio
נסיכתי, הטירוף שלי, המקלט שלי,
,Nisijati, a teiruf sheli, a miklat sheli
lo que anhelo, mi mundo tú eres
מה שאני כמהה לו, את היא עולמי
Ma she ani kame-a lo, at y olami
Yo te gusto, tú me gustas
אני מוצא חן בעינייך, את מוצאת חן בעיניי
Ani motse jen be einaij, at motset jen be einaij
solo falta
רק נותר
Rak notar
,que te quedes conmigo
שתישארי איתי,
,She tishaari iti
por siempre
לעד
Laad
&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Baby
חמודה
Jamuda
quien diría que de mi tu te enamorarías
מי היה מאמין שבי את תתאהבי
Mi aya maamin she bi et tit-aavi
Fui tu confidente, el que secretos más sabía de ti
הייתי איש אמונך, זה שידע את רוב סודותייך
Aiti ish emunej, ze she iada et rov sodotaij
,Pero a quien quieres mentir
אך את מי את באה לשקר,
,Aj et mi at baa leshaquer
tu molde se perdió, solo te hicieron pa' mi
תבניתך אבדה, יצרו אותך רק למעני
Tavnitej avda, iatsru otaj rak lemaani

:Coro 1
פזמון 1: 1 Pizmon
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
En nuestra historia solo hubo un mínimo error
בסיפור בנינו הייתה רק טעות מזערית
Basipur beineninu aita rak taut miz-arit
Ser tu confidente y meterle el corazón
להיות איש אמונך וערובו של הלב
Lei-iot ish emunej ve eruvo shel a lev
Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy
אך אני מדבר איתך בכנות ואני רוצה להיות איתך היום
Aj ani medaber itaj bequenut ve ani rotse lei-iot itaj ayom
,Podemos ser amigos
אנו יכולים להיות ידידים,
,Anu iejolim lei-iot iedidim
solos en mi habitación
לבדנו בתוך חדר השינה שלי
levadenu betoj jeder a sheina sheli
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Y sigo pensando en ti
ואני ממשיך לחשוב עלייך
Ve ani mamshij lajshov ala-ij
Y sé que eso no es normal
ואני יודע שזה לא משהו שצריך לקרות,
,Ve ani iode-a she ze lo masheu she tsarij likrot
,Porque te conozco
כיוון שאני מכיר אותך,
,Queivan she ani makir otaj
Porque reconozco que ese no fue nuestro plan
כיוון שאני מודה בכך שזה לא היה מה שתכננו
Queivan she ani mode bejaj she ze lo aya ma she tijnanu

Coro
פזמון Pizmon

Si tú estas cerquita siento un no sé que
אם את קרובה איני יודע מה אני מרגיש
im at krova eini iode-a ma ani marguish
 (Contigo se me acelera el corazón (Ay que rico
איתך לבי מאיץ (הו איזה יופי)
(itaj libi maits (o eize iofi
Y cuando te alejas pierdo la razón
וכאשר את מתרחקת אני מאבד את השפיות
Ve kaasher at mirajequet ani me-abed et ashfi-iut
'Quisiera vivir contigo, vaya pue
הייתי רוצה לחיות איתך, זה ברור
Aiti rotse lij-iot itaj, ze barur

Coro 1
פזמון Pizmon 1
Coro
פזמון Pizmon

Solo quiero que me beses y me digas
אני רק רוצה שתנשקי אותי ותאמרי לי
Ani rotse rak she tenashki oti ve tomri li
que también tu sientes lo mismo
שגם את מרגישה את אותו הדבר
She gam at marguisha et oto a davar
Que no sabes que te pasa
שאת לא יודעת מה קורה לך
She at lo iodaat ma kore laj
pero ya se te metió en el alma tu amigo
אך הידיד שלך, כבר נכנס אל נשמתך
Aj a iadid shelaj, kvar nijnas el nishmatej

Y yo no se que va a pasar
ואני לא יודע מה עומד לקרות
Ve ani lo iode-a ma omed likrot
Pero se que pongo en riesgo
אך אני יודע שאני מעמיד בסכנה
Aj ani iode-a she ani maamid be sakana
nuestros días de amistad
את ימי הידידות בינינו
Et iemei a iedidut beinenu

השיר La canción


יום שלישי, 19 בספטמבר 2017

Esteman y Natalia Lafourcade - Caótica Belleza

Esteman y Natalia Lafourcade - Caotica Belleza
יופי כאוטי - אסטמאן ונטליה לפורקדה

La canción "iofi caoti", Caótica Belleza
Fue lanzada por Esteman y Natalia Lafourcade
En el año 2016

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר יופי כאוטי, "כאוטיקה ביסה"
בוצע על ידי אסטמאן ונטליה לפורקדה
בשנת 2016

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב

Un lugar para estar
מקום להיות בו
Makom lei-iot bo
.y vivir lo que se hereda
ולחיות את הנורש.
.Ve lijiot et anorash

,Una canción sin condición
שיר ללא תנאים,
,Shir lelo tnaim
.para sonar lo que nos queda
כדי להשמיע את שנותר לנו.
.Quedei le ashmi-a et she notar lanu

,Hoy puedo ver lo que yo fui
היום אני יכול לראות את שהייתי,
,Ayom ani iajol lir-ot et she aiti
De donde soy, de donde vengo
מהיכן אני, מהיכן אני בא
Me eijan ani, me eijan ani ba

No es protestar, no es una guerra
הכוונה היא לא למחות, לא מדובר במלחמה
Akavana y lo limjot, lo medubar be miljama
Es lo que soy y lo que tengo
זה מי שאני ומה שיש לי
Ze mi she ani u ma she iesh li

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Hay cosas en la vida
יש דברים בחיים
iesh dvarim bajaim
que no se pueden cambiar
אשר לא ניתנים לשינוי
Asher lo nitanim le shinui

Intentos de ordenar a la naturaleza 
ניסיונות לארגון הטבע
Nis-ionot le irgun a teva

Pero yo prefiero estar en un lugar
אך אני מעדיף להיות במקום
Aj ani maadif lei-iot be makom
,donde se da un ritmo natural
היכן שקיים המקצב הטבעי,
,Eijan she kaiam a miktsav a tiv-i
Caótica belleza
יופי כאוטי
iofi caoti

...O o o
הו הו הו...
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

:Coro 1
פזמון 1 : 1 Pizmon
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
,Por un fluir, por lo esencial
למען זרימה, למען הנחוץ,
,Lemaan zrima, le maan a najuts
por lo que nace, por lo que muere
למען מה שנולד, למען מה שהולך ומת
Lemaan ma she nolad, lemaan ma she olej va met
Por lo sentido y lo sinsentido
למען בעל החשיבות וחסר המשמעות
Lemaan baal a jashivut ve jasar a mashmaut
Por lo que hay y nunca hubo
למען מה שיש ומה שמעולם לא היה
Lemaan ma she iesh ve ma she meolam lo aya

,Por una historia
בגלל סיפור,
,Biglal sipur
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
,por mil historias
בגלל אלפי סיפורים,
,Biglal alfi sipurim
que sean contadas
אשר יסופרו
Asher iesupru
!pero sin huecos¡
אך ללא חורים!
!Aj lelo jorim

,Por lo diverso
למען המגוון,
,Lemaan a meguvan
por este caós desordenado
בגלל הכאוס המבולגן הזה
Biglal a caos a mevulgan aze
con mil encantos
בעל אלף חנים
Baal elef jinim

Coro
פזמון Pizmon

Coro 1
פזמון 1 Pizmon

,Por este ritmo
בגלל המקצב הזה,
,Biglal a miktsav aze
,por nuestro espacio
למען המרחב שלנו,
,Lemaan a merjav shelanu

por una esencia
בגלל צורך
Biglal tsorej
Por lo que soy, por lo que tengo
בגלל מי שאני, בגלל מה שיש לי
Biglal mi she ani, biglal ma she iesh li
Por el lugar en el que vivo
למען המקום בו אני גר
Lemaan a makom bo ani gar

Coro
פזמון Pizmon

השיר La canción


יום רביעי, 13 בספטמבר 2017

CNCO - Para Enamorarte

CNCO - Para Enamorarte
כדי לגרום לך להתאהב - סה אנה סה או

,"La canción "Quedei Ligrom Laj Lei-aev
Para Enamorarte
Fue lanzada por CNCO
en el año 2016

Sigame en el Blog o en Youtube

Facebook

השיר כדי לגרום לך להתאהב,
"פארה אנמוררטה"
בוצע על ידי סא.אנא.סא.או
בשנת 2016

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב
קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo

CNCO
סה אנה סה או

Para todas las Princesas
לכל הנסיכות
Le jol a nesijot

:Coro
פזמון: Pizmon
###################################
,Para enamorarte
כדי לגרום לך להתאהב,
,Quedei ligrom laj le it-aev
voy a ser quien llega primero a tus sueños
אהיה זה אשר מגיע ראשון אל חלומותייך
Eiye ze asher magui-a rishon el jalomotaij
Y así también dormida podrás besarme
וכך גם כאשר את ישנה תוכלי לנשק אותי
Ve jaj gam kaasher at ieshena tujli lenashek oti
Para enamorarte, yo voy a cantarte
כדי לגרום לך להתאהב, אני אשיר לך
Quedei ligrom laj le it-aev, ani ashir laj

,Para enamorarte
כדי לגרום לך להתאהב,
,Quedei ligrom laj le it-aev
voy a ser, quien siempre te escribe canciones
אהיה זה, שתמיד יכתוב לך שירים
Eiye ze, she tamid ijtov laj shirim
El que te quiere a ti
זה שרוצה אותך
Ze she rotse otaj
en las cuatro estaciones
בארבע העונות
Be arba a onot
No importa si llueve
לא משנה אם יורד גשם
Lo meshane im iored gueshem
yo voy a cuidarte
אני אשמור עלייך
Ani eshmor alaij
Para enamorarte
כדי לגרום לך להתאהב
Quedei ligrom laj le it-aev
###################################

Porque tu eres todo lo que quiero
כיוון שאת היא כל מה שאני רוצה
Queivan she at y kol ma she ani rotse
Contigo... me muero
איתך... אני אמות
itaj... ani amut
y por toda la vida serás lo primero
ולמשך החיים עצמם את תהיי בראש סדר מעייני
U le meshej a jaim atsmam at tei berosh seder maaianai
,Cuando te fuiste ya no pude más
כאשר הלכת כבר לא יכולתי עוד,
,Kaasher alajt kvar lo iajolti od
,si tu no estas
אם את לא כאן,
,im at lo kan
.yo sólo se que ya tu no te vas
אני רק יודע שאת כבר לא תלכי.
.Ani rak iode-a she at kvar lo telji

:Coro 1
פזמון 1: Pizmon 1
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Y es que contigo tocó el cielo
פשוט איתך אני נוגע בשמיים
Pashut itaj ani nogue-a ba shamaim
,Y mi alma se pone en vuelo
והנשמה שלי במעוף,
,Ve a neshama sheli bemaof
Mis pies no tocan el suelo
רגלי אינן נוגעות ברצפה
Raglai einan nog-ot baritspa
Yo sólo se que yo te quiero más
אני רק יודע שאני רוצה אותך יותר
Ani rak iode-a she ani rotse otaj ioter
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Coro
פזמון
Pizmon

oh, oh
הו, הו
Para enamorarte, oh oh
כדי לגרום לך להתאהב הו, הו,
,Quedei ligrom laj le it-aev o,o

Llegaste a mi, mi amor sincero
הגעת אלי, אהבתי הכנה
Egat elai, aavati aquena
Y para mi, tu vas primero
ובשבילי, את בעדיפות ראשונה
U bishvili, at ba adifut rishona
Quédate aquí, que yo te quiero
תישארי כאן, כי אני רוצה אותך
Tishaari kan, ki ani rotse otaj
Serás feliz, mí mundo entero
תהיי מאושרת, כל עולמי
Tei meusheret, kol olami

Siento que la vida
אני מרגיש שהחיים
Ani marguish she a jaim
se me hizo fácil
הפכו לי קלים
Afju li kalim
porque estas aquí
כיוון שאת כאן
Queivan she at kan
,Eres razón y consecuencia
את סיבה ותוצאה
At siba ve totsaa
eres mis ganas de vivir
את החשק שלי לחיות
At a jeshek sheli lij-iot
,Y yo te amo, te amo
ואני אוהב אותך, אוהב אותך,
,Ve ani oev otaj, oev otaj
te quiero y espero
אני רוצה אותך ומקווה
Ani rotse otaj u mekave
que tu sientas lo mismo por mi
שתרגישי את אותו הדבר
She targuishi et oto a davar

Coro 1
פזמון 1 Pizmon

Coro
פזמון Pizmon

oh, oh 
הו, הו
Para enamorarte, oh, oh
כדי לגרום לך להתאהב הו, הו,
,Quedei ligrom laj le it-aev o,o


השיר La Canción

יום רביעי, 6 בספטמבר 2017

Natalia Lafourcade y Los Macorinos - Tú Sí Sabes Quererme

(Natalia Lafourcade - Tú sí sabes quererme (en manos de Los Macorinos
אתה יודע לאהוב אותי - נטליה לפורקדה ולוס מקורינוס

,"La canción "Ata iode-a le-e-ov oti
Tú Sí Sabes Quererme
Fue lanzada por
Natalia Lafourcade y Los Macorinos
en el año 2017

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר אתה יודע לאהוב אותי,
"טו סי סבס קרר מה"
בוצע על ידי
נטליה לפוֹרְקָדֶה ולוס מקורינוס
בשנת 2017

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב
mini Cover Masculino

!Miguelito¡
מיגליטו!

Ha pasado tanto tiempo
עבר כל כך הרבה זמן
Avar kol kaj arbe zman
,Finalmente, descubrí tus besos
סוף סוף, גיליתי את נשיקותייך,
,Sof sof, guiliti et neshikoteija
,Me enredaste en tu mirada
בלבלת אותי במבטך,
,Bilbalta oti be mabatja
Me abrazaste con todos mis defectos
חיבקת אותי עם כל המגרעות שלי
Jibakta oti im kol a migra-ot sheli
Tú sí sabes quererme
אתה יודע לאהוב אותי
Ata iode-a le e-ov oti
.Tú sí sabes adorarme
אתה יודע לסגוד לי.
.Ata iode-a lisgod li
Mi amor, no te vayas
אל תלך אהובי
Al telej auvi
Quédate por siempre, para siempre
תישאר תמיד, לתמיד
Tisha-er tamid, le tamid
.Para siempre amarte
כדי לאהוב אותך תמיד.
.Quedei le e-ov otja tamid

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Corazón, tú sí sabes
לבי, אתה יודע
Libi, ata iode-a
Quererme como a mí me gusta
לאהוב אותי כפי שאני אוהבת
Le e-ov oti kfi she ani o-evet
Soy la flor encendida que da color
אני הפרח "הבוער" אשר מעניק צבע
Ani a peraj "a boer" asher maanik tseva
Al jardín de tu vida
לגן של חייך
La gan shel jayeja
Corazón, tú sí sabes
לבי, אתה באמת יודע
Libi, ata be emet iode-a
Quererme como a mí me gusta
לאהוב אותי כפי שאני אוהבת
Le e-ov oti kfi she ani o-evet
Por favor, no me dejes
בבקשה, אל תעזוב אותי
Bevakasha, al ta-azov oti
Que soy valiente en corresponderte
כי אני אמיצה בלהיות שייכת לך
Ki ani amitsa be lie-iot shayejet leja
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Ha pasado tanto tiempo
עבר כל כך הרבה זמן
Avar kol kaj arbe zman
.Finalmente, sé que estoy dispuesta
סוף סוף, אני יודעת שאני מוכנה.
.Sof sof, ani iodaat she ani mujana
Es tan difícil encontrar un amor
זה כל כך קשה למצוא אהבה
Ze kol kaj kashe limtso a-ava
Que aquí me quedo con heridas bien abiertas
שכעת אני נשארת עם פצעים מאוד פתוחים
She ka-et ani nish-eret im ptsaim meod ptujim

!Ya no me importa lo que piensan los demás¡
כבר לא אכפת לי מה האחרים חושבים!
!Kvar lo ejpat li ma a ajerim joshvim
Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida
כאן אני נשארת כדי להיות תמיד עדה לחיים
Kan ani nish-eret quedei lei-iot tamid eda la jaim
Aquí por siempre, para siempre
כאן תמיד, לתמיד
Kan tamid, le tamid
Para siempre amarnos
כדי שנאהב לנצח
Quedei she noav la netsaj

Coro x2
פזמון Pizmon

Corazón, corazón tú sí sabes
לבי, לבי אתה יודע
Libi, libi ata iode-a
(Quererme como a mí me gusta)
(לאהוב אותי כפי שאני אוהבת)
(Le eov oti kfi she ani oevet)
Corazón, tú si sabes quererme, mi amor
לבי, אתה יודע לאהוב אותי, אהובי
Libi ata iode-a le eov oti, auvi
(Quererme como a mí me gusta)
(לאהוב אותי כפי שאני אוהבת)
(Le eov oti kfi she ani oevet)
Ay, no te vayas
הו, אל תלך
O, al telej
Quédate por siempre
תישאר לתמיד
Tisha-er le tamid
(Quererme como a mí me gusta)
(לאהוב אותי כפי שאני אוהבת)
(Le eov oti kfi she ani oevet)
Que soy valiente en corresponderte, mi amor
כי אני אמיצה בלהיות שייכת לך, אהובי
Ki ani amitsa be lei-iot sha-iejet leja, auvi
Quererme como a mí me gusta) x 5)
(לאהוב אותי כפי שאני אוהבת)
(Le eov oti kfi she ani oevet)

Corazón tu si sabes quererme, mi amor
לבי, אתה יודע לאהוב אותי, אהובי
Libi ata iode-a le eov oti, auvi
(Quererme como a mí me gusta)
(לאהוב אותי כפי שאני אוהבת)
(Le eov oti kfi she ani oevet)
tu si sabes quererme, mi amor
אתה יודע לאהוב אותי, אהובי
Ata iode-a le eov oti, auvi
(Quererme como a mí me gusta)
(לאהוב אותי כפי שאני אוהבת)
(Le eov oti kfi she ani oevet)

Ay, no te vayas
הו, אל תלך
O, al telej
Quédate por siempre
תישאר לתמיד
Tisha-er le tamid

(Quererme como a mí me gusta)
(לאהוב אותי כפי שאני אוהבת)
(Le eov oti kfi she ani oevet)

Que tu valiente para esconderte, mi amor
כי אתה אמיץ מכדי להתחבא, אהובי
Ki ata amits mikdei le itjabe, auvi

(Quererme como a mí me gusta)
(לאהוב אותי כפי שאני אוהבת)
(Le eov oti kfi she ani oevet)

השיר La canción