יום ראשון, 21 באוקטובר 2018

Natalia Lafourcade - Un Derecho De Nacimiento

Natalia Lafourcade - Un Derecho De Nacimiento
זכות מתוקף לידה - נטליה לפורקדה

,"La canción "Zjut mitoquef leida
Un Derecho De Nacimiento
Fue lanzada por Natalia Lafourcade
en el año 2012

Sigame en el Facebook o en Youtube


השיר זכות מתוקף לידה,
"און דרצ'ו דה נסימיאנטו"
בוצע על ידי נטליה לפורקדה
בשנת 2012

עקבו אחרי בפייסבוק או ביוטובLa Traducción y la letra leída en Hebreo y Español
 קריאת התרגום ומילות השיר בעברית וספרדית


קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo


.Voy a crear un canto para poder existir
אצור שיר כדי שאוכל להתקיים.
.Etsor shir quedei she ujal le-itkayem
,Para mover la tierra
כדי להרעיד את האדמה
Quedei le-ar-id et a-adama
.a los hombres y sobrevivir
לבני האדם ולשרוד.
.livnei e-adam ve lisrod
Para curar mi corazón
כדי לרפא את לבי
Quedei le rape et libi
.y a la mente dejarla fluir
ולהניח לדעת לזרום.
.u le anij la da-at lizrom
Para el espíritu elevar
כדי לרומם את הנפש
Quedei leromem et a nefesh
.y dejarlo llegar al fin
ולהניח לה להגיע אל הסוף.
.u le anij la le-agui-a el asof

Yo no nací sin causa
אני לא נולדתי ללא סיבה
Ani lo noladti lelo siba
Yo no nací sin fe
אני לא נולדתי ללא אמונה
Ani lo noladti lelo emuna
Mi corazón pega fuerte
לבי הולם בחוזקה
Libi olem bejozka
para gritar a los que no sienten
כדי לצעוק על אלו שלא מרגישים
quedei lits-ok al elu she lo marguishim
.Y así perseguir a la felicidad
וכך לרדוף אחר האושר.
.Ve jaj lirdof ajar a osher

Voy a crear un canto
אצור שיר
Etsor shir
para al cielo respetar
לשם כיבוד שמיים
le shem kibud shamaim
Para mover las raíces de este campo
כדי להניע את שורשיו של שדה זה
Quedei le ani-a et shorshiv shel sade ze
y hacerlo brotar
ולגרום לו להנביט
ve ligrom lo le anbit
Para mover las aguas
כדי לגרום זעזוע
Quedei ligrom zaazua
.y el veneno verde que hay por ahí
ולזיז את הרעל הירוק ששרוי שם בסביבה.
.U le aziz et araal she sharui sham basviva
Para el espíritu elevara
כדי לרומם את הנשמה
Quedei le romem et a neshama
.y dejarlo vivir en paz
ולהניח לה לחיות בשלווה.
.u le ani-aj la lijiot be shalva

.Yo no nací sin causa
אני לא נולדתי ללא סיבה
Ani lo noladti lelo siba
.Yo no nací sin fe
לא נולדתי ללא אמונה.
.Lo noladti lelo emuna
Mi corazón pega fuerte
לבי הולם בחוזקה
Libi olem be jozka
para gritar a los que nos mienten
כדי לצעוק על אלו שמשקרים לנו
Quedei lits-ok al elu she meshakrim lanu
,así perseguir a la felicidad
כך לרדוף אחר האושר
Kaj lirdof ajar a osher
.y así perseguir a la felicidad
וכך לרדוף אחר האושר.
.Ve jaj lirdof ajar a osher

.Que es un derecho de nacimiento
כי זוהי זכות מתוקף לידה.
.Ki zoi zjut mitoquef leida
.Es el motor de nuestro movimiento
זהו מנוע התנועה שלנו.
.Zeu mano-a a tnua shelanu
.Porque reclamo libertad de pensamiento
כי אני דורשת חופש מחשבה.
.Ki ani doreshet jofesh majshava
.Si no lo pido es porque, me estoy muriendo
אם איני מבקשת זאת, אני בתהליכי גסיסה.
.im eini mevaqueshet zot, ani be ta-alijei gsisa

.Es un derecho de nacimiento
זוהי זכות מתוקף לידה.
.Zoi zjut mitoquef leida
.mirar los frutos que dejan los sueños
לראות את פרותיהם של החלומות.
.Lir-ot et peirotei-em shel a jalomot
Es una sola voz, un sentimiento
קול אחד, רגש אחד
Kol ejad, reguesh ejad
Y que este grito limpie
ושצעקה זו תנקה
Ve she tse-aka zo tenaque
.nuestro viento
את הלך הרוח שלנו.
.et elej a ru-aj shelanu

Voy a crear un canto para poder exigir
אצור שיר כדי שאוכל לדרוש
Etsor shir quedei she ujal lidrosh
Que no le quiten a los hombres
שלא יגזלו לבני האדם
She lo igzelu livnei a adam
.lo que tanto les costo construir
מה שלקח להם כל כך לבנות.
.Ma she lakaj la-em kol kaj livnot
Para que el oro robado
כדי שהזהב הגנוב
Quedei she a za-av a ganuv
.no aplaste nuestro porvenir
לא ימחץ את עתידנו.
.Lo iemjats et atidenu
A los que tienen de sobra
לאלו שיש די והותר
Le elu she yesh  dai ve utar
.no les cueste tanto repartir
לא יהיה קשה כל כך לחלק.
.Lo iye kashe kol kaj lejalek

Voy a elevar mi canto
אגביה את עוצמת שירתי
Agbi-a et otsmat shirti
,para hacer los despertar
כדי לעורר אותם,
,quedei le orer otam
A los que van dormidos
את אלו שנעים ישנוניים
Et elu she na-im iashnuni-im
.por la vida sin querer mirar
בחיים ללא רצון להביט.
.Bajaim lelo ratson le abit
,Para que el río no lleve sangre
כדי שהנהר לא יוביל דם,
,Quedi she a na-ar lo iovil dam
lleve flores
יוביל פרחים
iovil prajim
...y el mal, de sanar
ואת הרע, להבריא...
...ve et a-ra, iavri
Para el espíritu elevar
כדי לרומם את הנשמה
Quedei le romem et a neshama
.y dejarlo vivir en paz
ולהניח לה לחיות בשלווה.
.u le-anij la lijiot be shalva

Yo no nací sin causa
אני לא נולדתי ללא סיבה
Ani lo noladti lelo siba
Yo no nací sin fe
אני לא נולדתי ללא אמונה
Ani lo noladti lelo emuna
Mi corazón pega fuerte
לבי הולם בחוזקה
Libi olem bejozka
para gritar a los que no sienten
כדי לצעוק על אלו שלא מרגישים
Quedei lits-ok al elu she lo marguishim

así perseguir a la felicidad. x2
כך לרדוף אחר האושר.
.kaj lirdof ajar a osher


.Que es un derecho de nacimiento
כי זוהי זכות מתוקף לידה.
.Ki zoi zjut mitoquef leida


השיר La cancion