יום חמישי, 27 בדצמבר 2018

Issac Delgado - El Año Que Viene

Issac Delgado - El Año Que Viene
בשנה הבאה - יסאק דלגאדו

La canción "Ba shana abaa", El Año Que Viene
Fue lanzada por Issac Delgado
En el año 1995

Sigame en el Facebook o en Youtube

"השיר בשנה הבאה, "אל אניו קה ויאנה
בוצע על ידי יסאק דלגאדו
בשנת 1995

עקבו אחרי ב פייסבוק או ביוטוב

La Traducción leída en Hebreo קריאת התרגום בעברית


A lo mejor para el año que viene,
,אולי בשנה הבאה
Ulai ba shana abaa,
nos llega la buena
תגיע הבשורה הטובה
Tagui-a a besora atova
y la esperanza, la fe dilatada
והתקווה, האמונה המורחבת
Ve a tikva, a emuna a murjevet
serán viejas penas.
.יהיו מכאובים ישנים
 iyu maj-ovim ieshanim.
Camine el siglo cargando los sueños,
,צעדתי את העשור בנשיאת חלומותיהם
Tsaadti et e-asor binsi-at jalomoti-em,
de un pueblo crecido de llanto
של עם שגדל מתוך בכי
Shel am she gadal mitoj beji
y que aspira tan solo a ser dueño
 וששואף רק להיות אדון
Ve she shoef rak li-iot adon
de poco y de tanto.
של קצת ושל הרבה
shel ktsat ve shel arbe

A lo mejor para el año que viene,
,אולי בשנה הבאה
Ulai bashana abaa,
se extingue el quebranto
יתדלדל השברון
itdaldel a shivron
y la sonrisa dará luz a rostros
והחיוך יאיר פנים
Ve a jiyuj ia-ir panim
que en sombras se tienen.
.אשר מוחזקות באפלה
Asher mojzakot ba afela.
Si la confianza no ha de faltar
אם האמון לא יחסר
im a emun lo ijsar
y es necesaria para continuar
והוא נחוץ כדי להמשיך
Ve u najuts quedei le amshij
A lo mejor para el año que viene x3
אולי בשנה הבאה
Ulai ba shana abaa
Lo bueno sucede.
.הטוב יקרה
A tov ikre.

A lo mejor para el año que viene
אולי בשנה הבאה
Ulai ba shana abaa
lo bueno sucede, lo que te conviene
הטוב יקרה, מה שמתאים לך
Atov ikri, ma she mat-im leja
"Coge el trillo venao"
"קח את עצמך בידיים"
Kaj et atsmeja ba iada-im
################################
A lo mejor para el año que viene
אולי בשנה הבאה
Ulai ba shana abaa
lo bueno sucede, lo que te conviene
הטוב יקרה, מה שמתאים לך
Atov itke, ma she mat-im
###############################x2

Que no te falte la confianza
שלא יחסר האמון
She lo ijsar a emun
para enfrentarte a la vida,
,כדי להתמודד מול החיים
Quedei le itmoded mul a jaim,
si con la fe, la esperanza y con la razón
עם האמונה, התקווה ועם הסיבה
im a emuna, a tikva ve im a siba
todo lo bueno se alcanza
כל הטוב מושג
Kola atov mushague

A lo mejor para el año que viene
אולי בשנה הבאה
Ulai ba shana abaa
lo bueno sucede, lo que te conviene
הטוב יקרה, מה שמתאים לך
Atov ikre, ma she mat-im leja
Quizás, quizás
 אולי, אולי
Ulai, ulai
cuando estés perdido y que te llego el ocaso
כאשר תהיה אבוד ותגיעה השקיעה
kaasher tiye avud ve tagui-a a shqui-a
no te apures mira ten paciencia
אל תמהר תהיה סבלני
Al tema-er tiye savlani
por si sale un chiripazo,  ¡un chiripazo!
!למקרה ויהיה מזל! יהיה מזל
Le mikre ve iye mazal! iye mazal!

A lo mejor para el año que viene
אולי בשנה הבאה
Ulai ba shana abaa
lo bueno sucede, lo que te conviene
הטוב יקרה, מה שמתאים לך
Atov ikre, ma she mat-im leja
Pon'le atención, pon'le atención
תקדיש תשומת לב, תקדיש תשומת לב
Takdish t-sumat lev, takdish t-sumat lev
al sonar de la guitarra
בזמן שהגיטרה מתנגנת
Bizman she a guitara mit-naguenet
cuando se escuche mi canto.
.כאשר ישמעו את שירתי
Kaasher ishmeu et shirati.
Que no se tenga nada de miedo
שלא יהיה פחד
Shelo iye pajad
Oye, por eso no quiero llanto no no.
.שמע, זאת הסיבה שאיני רוצה יבבות לא לא
Shma, zot a siba she eini rotse ievavot lo, lo.

A lo mejor para el año que viene
אולי בשנה הבאה
Ulai ba shana abaa
lo bueno sucede, lo que te conviene
הטוב יקרה, מה שמתאים לך
Atov ikre, ma she mat-im leja
con conciencia y con amor te entregare mi canción.
.במודע ובאהבה אעניק לך את שירי
Be muda u ve aava aanik laj et shiri.
Oye lo bien.
.הקשב טוב
Akshev tov.
A ver si mi voz te alcanza
 נראה אם קולי יספיק לך
Nir-e im koli ispik leja
y te crece la ilusión
והתקווה תגדל
ve atikva tigdal
Cuando te canto.
.כאשר אני שר לך
Kaasher ani shar leja.

La canción השיר


יום שני, 17 בדצמבר 2018

Ricardo Arjona - Primera Vez

Ricardo Arjona - Primera Vez
פעם ראשונה - ריקרדו ארחונה

La canción "Paam Rishona", Primera Vez
Fue lanzada por Ricardo Arjona
 en el año 1993

Sigame en el Facebook o en Youtube

"השיר פעם ראשונה, "פרימרה וס
בוצע על ידי ריקרדו ארחונה
בשנת 1993

עקבו אחרי ב פייסבוק או ביוטוב


La Traducción leída en Hebreo קריאת התרגום בעברית


Despacio comienzo en tu boca
באיטיות אני מתחיל בפה שלך
Beitiyut ani matjil ba pe shelaj
Despacio y sin quitarte la ropa
באיטיות ובלי להוריד לך את הבגדים
Beitiyut u vli le orid laj et a bgadim
Mi cama no merece tu cuerpo
מיטתי אינה ראויה לגופך
Mitati eina reuia le gufej
Virgen como el Amazonas
בתולה כמו האמזונאס
Betula kmo a Amazonas
Mucho para un lobo cazador
יותר מידי עבור זאב שצד
ioter midai  avur zeev she tsad
Pero ideal para el amor
אך מושלם בשביל האהבה
Aj mushlam bishvil a aava

Despacio voy por tu corazón
באיטיות אני נע על ליבך
Beitiyut ani na al libej
Despacio y me detiene un botón.
.באיטיות וכפתור עוצר אותי
Beitiyut ve jaftor otser oti.
Mientras dices basta, me ayudas
בזמן שאת אומרת מספיק, את עוזרת לי
Bizman she at omeret maspit, at ozeret li
Esa guerra en tu vientre
המלחמה הזאת בתוך בטנך
A miljama a zot betoj bitnej
Entre el sigue y el detente
בין התמשיך והתעצור
Bein a tamshij ve a taatsor
Que hacen decisivo el presente
שגורמות להווה להיות זה שמחליט
She goremet la ove lei'iot ze she majlit

Coro:
 Pizmon :פזמון
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
También en mi primera vez
גם בפעם הראשונה שלי
Gam ba paam a rishona sheli
Pondré el concierto de Aranjuez
אשים את הקונצרט של ארנחואס
Ashim et a contsert shel Aranjuez
Para relajarnos juntos
כדי שנרגיש בנוח יחדיו
Quedei she narguish be noaj iajdaiv
También en mi primera vez
גם בפעם הראשונה שלי
Gam ba paam a rishona sheli
Siente como tiemblo, ya ves
תרגישי כיצד אני רועד, את כבר רואה
Targuishi queitsad ani roed, et kvar roa
Tuve sexo mil veces
קיימתי יחסי מין אלפי פעמים
Kiyamti iajasei min alfei pe-amim
pero nunca hice el amor.
 .אך אף פעם לא עשיתי את האהבה
Aj af paam lo asiti et a aava.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Despacio voy por tu cintura
באיטיות אני נע במותנייך
Beitiyut  ani na be motnaij
Despacio y me detiene una duda
באיטיות ועוצר אותי ספק מסויים
Beitiyut ve otser oti safek mesuyam
Si es que realmente merezco
האם אני באמת ראוי לך
A im ani be-emet raui laj
Robarme a la niña
לגנוב את הילדה
Lignov et a ialda
Y regalarte a la mujer
ולהעניק לך במתנה את האישה
Ve le aanik laj be matana et a isha
E inscribirme en tu ayer
ולהיות רשום בעברך
Ve lei-iot rashum be avarej

Coro x2
Pizmon פזמון

La canción השירConcierto de Aranjuez