יום ראשון, 27 באוקטובר 2013

Gloria Estefan - Hablemos el mismo idioma

Gloria Estefan - Hablemos El Mismo Idioma
בואו נדבר באותה השפה - גלוריה אסטפן


En la vida hay tantos senderos
בחיים יש כל כך הרבה דרכים
,por caminar
כדי לצעוד,
qué ironía que al fin
איזה אירוניה שבסופו של דבר
,nos llevan al mismo lugar
הם מובילים אותנו לאותו מקום,
a pesar de las diferencias
למרות הדברים השונים
.que solemos buscar
שאנו תמיד מחפשים.

,Respiramos el mismo aire
אנו נושמים את אותו אוויר,
.despertamos al mismo sol
אנו מתעוררים לאותו שמש.

,Nos alumbra la misma luna
מאיר אותנו אותו הירח,
.necesitamos sentir amor
אנו צריכים להרגיש אהבה.
X2

Hay tanto tiempo
יש כל כך הרבה זמן
,que hemos perdido por discutir
שהפסדנו בגלל ויכוחים,
por diferencias que entre nosotros
בגלל מחלוקות שקיימות בנינו
.no deben existir
שאסור שיהיו קיימות.

Las costumbres, raíces y herencias
ההרגלים, שורשים וירושות 
,que me hacen quien soy
שעושים אותי מי שאני,
,son colores de un arco iris
הם צבעים של קשת בענן,
.acordes de un mismo son
תווים של אותו הצליל.

,Las palabras se hacen fronteras
המילים הופכות להיות גבולות,
,cuando no nacen de corazón
כאשר הן לא נולדות מהלב,
hablemos el mismo idioma
בואו נדבר באותה השפה
.y así las cosas irán mejor
וככה הדברים ילכו טוב יותר.

:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה, )
.que hay tantas cosas porque luchar
כי יש כל כך הרבה דברים ששווה להתאמץ למענם.
(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה,)
.que solo unidos se lograrán
כי רק מאוחדים משיגים אותם.
(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה,)
.que nunca es tarde para empezar
כי אף פעם לא מאוחר בשביל להתחיל.
(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה,)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

.con la bandera de libertad
עם הדגל של החופש.

Si lo pensamos
אם נחשוב
,nosotros tenemos tanto en común
יש לנו כל כך הרבה במשותף,
y nos conviene que el mundo
ועדיף לנו שהעולם
.nos oiga con una sola voz
ישמע אותנו בקול אחד.
Es importante seguir adelante
זה חשוב להמשיך קדימה
.con fuerza y con fe
עם כוח ואמונה.
,Hemos nuevos caminos
יש לנו דרכים חדשות,
.en la unión hay un gran poder
באחדות יש כוח עצום.
Orgullosos de ser Latinos
גאים להיות לטינים
.no importa de donde, todo podemos vencer 
לא חשוב מאיפה, נוכל להתגבר על הכל.

Coro
פזמון

.bajo la bandera de libertad
תחת הדגל של החופש

(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה, )
(.dame la mano mi hermano)
(תושיט לי יד אחי.)
,No importa de donde seas
לא משנה מהיכן אתה,
.si todos somos hermanos tú ves
אם כולנו אחים אתה רואה.
(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה, )
(.dame la mano mi hermano)
(תושיט לי יד אחי.)
Que no existan las diferencias
שלא יהיו קיימות המחלוקות  
.entre nosotros hispanos
בנינו דוברי הספרדית.
(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה,)
(.dame la mano mi hermano)
(תושיט לי יד אחי)

En esta vida hay que trabajar
בחיים האלו צריך לעבוד
.para lograr lo que queremos alcanzar
לכדי להגיע למה שאנחנו רוצים להשיג.
(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה,)
(.dame la mano mi hermano)
(תושיט לי את ידך אחי.)
,Las palabras se hacen fronteras
המילים הופכות להיות גבולות,
cuando no se hablan del corazón
כאשר לא דוברים אותם מהלב
.si tú ves
אם אתה רואה.

(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה,)
(.dame la mano mi hermano)
(תושיט לי את ידך אחי.)
X2

,No importa raza ni religión
לא משנה השורש וגם לא הדת
.somos hermanos en el corazón
אנו אחים בלב.
(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותו השפה,)
(.dame la mano mi hermano)
(תושיט לי את ידך אחי.)
Pero que fuerza tenemos
אח, איזה כוח יש לנו
.los Latinos si nos mantenemos unidos
הלטיניים אם אנו שומרים על עצמנו מאוחדים.

(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותו השפה,)
(.dame la mano mi hermano)
(תושיט לי את ידך אחי.)
X2