יום רביעי, 14 בינואר 2015

Gloria Estefan - Oye Mi Canto

Gloria Estefan - Oye Mi Canto
שמע את שירתי - גלוריה אסטפן


Libre, libre para expresar
חופשיה, חופשיה כדי להביע
Jofshia, jofshia quedei le-abi-a
Lo que siento en el corazón
את שאני מרגישה בלבי
Et she-ani marguisha be libi
!No tengo que callar¡
איני צריכה לשתוק!
!Eini tsrija lishtok

.Tienes esa libertad también
יש לך גם כן את החופש הזה.
.iesh leja gam quen et a jofesh a ze
Que es difícil de compartir
כי קשה לשתף
Ki kashe le shatef
.Y tu lo sabes bien
ואתה יודע זאת טוב.
.Ve ata iode-a zot tov

Hay que buscar la solución
יש לחפש פתרון
iesh lejapes pitaron
.En vez de decir adiós
במקום לאמר שלום.
.Bimkom lomar shalom

!Alguien tiene que escuchar¡
מישהו צריך להקשיב!
!Mishe-u tsarij le-akshiv
.Oye este canto que ya va a empezar
שמע את השירה הזאת כי זה עומד להתחיל.
.Shma et a shira a zot ki ze omed le atjil

Pronto los años pasaran
השנים יעברו בחטף
A shanim ia-avru be jataf
Y no quiero un día despertar
ואיני רוצה יום אחד להתעורר
Ve eini rotsa iom ejad le it-orer
.Y ver que es tarde ya
ולראות שכבר מאוחר.
.Ve lir-ot she kvar me-ujar

!Algo, algo tiene que pasar¡
משהו, משהו צריך לקרות!
!Mashe-u, mashe-u tsarij likrot
Si miramos alrededor
אם נביט סביב
im nabit saviv
.Esta por comenzar
זה עומד להתחיל.
.Ze omed le atjil

Hablamos de amor, palabra común
אנו מדברים על אהבה, מילה רגילה
Anu medeabrim al a-ava, mila reguila
.Y no lo ofrecemos nunca
ואיננו מציעים אותה אף פעם.
.Ve einenu matsi-im ota af pa-am

!Alguien tiene que escuchar¡
מישהו צריך להקשיב!
!Mishe-u tsarij le-akshiv
.Oye este canto que ya va a empezar
שמע את השירה זאת כי זה כבר עומד להתחיל.
.Shma et a shira a zot ki ze omed le atjil

Versión 1
גירסה 1 Guir-sa
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!Alguien tiene que escuchar¡
מישהו צריך להקשיב!
!Mishe-u tsarij le-akshiv
.Oye este canto que ya va a empezar
שמע את השירה זאת כי זה כבר עומד להתחיל.
.Shma et a shira a zot ki ze omed le atjil
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Versión 2
גירסה 2
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Some day it will be alright
יום אחד הכל יהיה בסדר
iom ejad a kol iye beceder
changes happen all the time
שינויים קורים כל הזמן
Shinu-im korim kol a zman
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Coro: Oye mi canto
מקהלה: שמע את שירתי
Maquela: shma et shirati

?Pero que¿
אבל מה?
?Aval ma
Oyelo, oye mi canto
שמע אותה, שמע את שירתי
Shma ota, shma et shirati

Creo en el amor, pero sin condiciones
אני מאמינה באהבה, אך ללא תנאים
Ani ma-amina be a-ava, aj lelo tan-im
.Y en ayudarnos, sin tener otras razones
ובלעזור לעצמנו, בלי שיהיו סיבות אחרות.
. U be la-azor le atsmenu, bli she-iyu sibot ajerot
Los celos y el odio son ya tradiciones
הקנאות והשנאה הן כבר מָסוֹרוֹת
A kana-ut ve a sin-a en kvar masorot
,Hay que dejarlas atrás
יש להשאירן מאחור,
,iesh le ash-iran me-ajor
.No buscar explicaciones
לא לחפש הסברים.
.Lo lejapes esberim

Oye, oye, oye mi canto
שמע, שמע, שמע את שירתי
Shma, shma, shma et shirati
.Óyelo, Óyelo
שמע אותה, שמע אותה.
.Shma ota, shma ota
.Que me tienen que oír, oye este canto
כי צריכים לשמוע אותי, שמע את שירה זו.
.Ki tsrijim lishmo-a oti, shma et shira zo
Óyelo, oye mi canto
שמע אותה, שמע את שירתי
Shma ota, shma et shirati
Oye mi canción es del corazón
שמע את השיר שלי הוא מהלב
Shma et a shir sheli u me-a-lev
Oye, oye mi canto
שמע, שמע את שירתי
Shma, shma et shirati

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה