יום שישי, 27 במרץ 2015

Silvio Rodriguez - Canción del Elegido

Silvio Rodriguez - Canción del Elegido
השיר של הנבחר -סלביו רודריגז

,"La canción "Ashir shel a nivjar
Canción del Elegido
Fue lanzada por Silvio Rodriguez
en el año 1978

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר השיר של הנבחר,
"קנסיון דל אלחידו"
בוצע על ידי סלביו רודריגז
בשנת 1978

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק


Siempre que se hace una historia
תמיד כאשר יוצרים היסטוריה
,se habla de un viejo, de un niño o desi
מדברים על אביון, על ילד או על המולדת,
.pero mi historia es difícil
אך ההיסטוריה שלי קשה.
,No voy ha hablarles de un hombre común
איני הולך לספר לכם על אדם רגיל,
haré la historia de un ser
אצור היסטוריה של ישות
.de otro mundo, de un animal, de galaxia
מעולם אחר, על חייה, על גלקסיה.
Es una historia que tiene que ver
זוהי היסטוריה אשר קשורה
.con el curso de la vía láctea
עם מסלולו של שביל החלב.
Es una historia enterrada
זוהי היסטוריה קבורה
.es sobre un ser de la nada
זה על אדון הכלום.

Nació de una tormenta
הוא נולד מסערה
en el sol de una noche
בשמש של לילה אחד
.el penúltimo mes
בחודש הלפני אחרון.
Fue de planeta en planeta
הוא התהלך בין כוכב לכוכב
buscando agua potable
בחיפושו אחר מים ראויים לשתייה
,quizás buscando la vida
כנראה חיפש החיים,
.buscando la muerte
חיפש את המוות.
.Eso nunca se sabe
את זה אף פעם לא יודעים.
Quizás buscando siluetas¿
אולי חיפש צלליות
o algo semejante que fuera adorable
או משהו מסוג זה שיהיה מקסים
?o por lo menos querible, besable, amable
או לפחות חביב, שניתן לנשקו, ידידותי?

El descubrió que las minas
הוא גילה שאת מכרות
del rey Salomon
המלך שלמה 
se hallaban en el cielo
ניתן לראות בשמיים
,y no en el África ardiente
ולא באפריקה החמה,
.como pensaba la gente
כפי שסברו האנשים.
Pero las piedras son frías
אך האבנים הן קרות
.y le interesaban calor y alegría
ומה שעניין אותו הם החום ושמחת החיים.
Las joyas no tenían alma
לתכשיטים לא הייתה נשמה
solo eran espejos colores brillantes
הן רק היו השתקפויות של צבעים בוהקים
...y al fin bajo hacia la guerra
ולבסוף הוא ירד לכיוון המלחמה...
.perdón quise decir a la tierra
סליחה התכוונתי להגיד אדמה.

,Tubo la historia de un golpe
הוא חווה את ההיסטוריה של המהלומה,
sintió en su cabeza cristales molidos
הוא הרגיש בראשו זכוכיות עמומות
y comprendió que la guerra
והוא הבין שהמלחמה
.era la paz del futuro
הייתה השלום של העתיד.
Lo mas terrible se aprende enseguida
את נורא ביותר לומדים באופן מידי
.y lo hermoso, nos cuesta la vida
ואת הנפלא, חיים שלמים נדרשים לך.
La ultima vez lo vi irse
בפעם האחרונה ראיתי אותו הולך
entre humo y metralla
בין עשן ורסיסי מתכת
.contento y desnudo
שמח ועירום.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Iba matando canallas
היה בעיצומו של הרג נבלים
con su cañón del futuro
עם תותחו העתידני
x2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^